Condiții generale

I. ACCEPTAREA CONDIȚIILOR

1.1. Condițiile generale prevăd regulile de utilizare a platformei www.parajurist.md. Orice mod de utilizare a platformei este guvernat și trebuie efectuat în conformitate cu aceste Condiții generale.

1.2.Accesând și utilizând www.parajurist.md, utilizatorul (para-juristul și/sau beneficiarul) confirmă că a citit, a înțeles și este de acord și implicit acceptă, fără limitări, prezentele Condiții. Dacă condițiile de utilizare nu sunt acceptate, beneficiarul esterugat să părăsească platforma.

1.3. Platforma este gestionată de către Asociația Obștească ”Asociația Națională a Para-Juriștilor din Republica Moldova” (denumită în Gestionar”), înregistrată în Republica Moldova, cod fiscal: 1017620003352, sediul: raionul Glodeni, satul Fundurii Vechi. Gestionarul este reprezentat de către Violetta Odagiu, în calitate de Director executiv.

Parajurist.md este o platformă care a fost creată pentru a ridica nivelul de cultură juridică a populației. Aceasta nu oferă consultanță juridică, ci ghidează și informează, asigurând intermedierea, prin intermediul site-ului web, între para-juriști și beneficiari. Întregul conținut este prezentat fără a se oferi nicio garanție de niciun fel.

Gestionarul își rezervă dreptul, la discreția sa, să aducă modificări sau completări acestor Condiții în orice moment și pentru orice motiv. Este responsabilitatea utilizatorului de a revizui periodic aceste Condiții pentru a fi informat în legătură cu actualizările.

II. UTILIZATORII PLATFORMEI

2.1. Platforma are două tipuri de utilizatori: para-juriști și beneficiari.

2.2. Răspunsurile oferite de para-juriști beneficiarilor nu urmează a fi interpretate drept consultații juridice. Para-juriștii nu prestează servicii juridice beneficiarilor. Răspunsurile para-juriștilor au un scop pur informativ. Răspunsurile para-juriștilor pe platformă nu urmează a fi interpretate drept acțiuni concludente în vederea încheierii unui contract de asistență juridică, întrebările beneficiarilor nu sunt ofertă, iar răspunsurile para-juriștilor nureprezintă o acceptare a ofertei de a presta servicii juridice.

2.3. Platforma poate edita, aproba sau refuza publicarea unei întrebări sau a unui răspuns a utilizatorului dacă oconsideră necesar, în vederea respec actelor normative în vigoare sau a bunelor moravuri și ordinii publice.

2.4. Beneficiarul utilizează acest site pe riscul și pe propria răspundere. Para-juriștii, partenerii sau terții implicați în crearea, dezvoltarea sau livrarea site-ului nu sunt responsabili pentru daunele directe, indirecte, legate de utilizarea acestei platforme sau în legătură cu informațiile oferite pe platformă. Beneficiarii sunt încurajați să apeleze la serviciile avocaților sau a altor profesioniști din domeniu pentru a beneficia de servicii juridice.

2.5. Beneficiarul înțelege și acceptă faptul că informația oferită pe platformă și/sau de către para-juriști prin intermediul platformei poate să nu fie completă.

III. CONȚINUTUL ȘI DATELE PERSONALE

3.1. Se interzice folosirea platformei pentru a afișa sau a transmite orice fel de material ce are caracter amenințător, fals, abuziv, de hărțuire, licențios, calomniator, vulgar, scandalos, provocator, pornografic, profanator sau orice fel de material care poate constitui sau încuraja un comportament ce ar putea încălca în vreun fel legea.

3.2. Orice date cu caracter personal (nume, adresă, număr de telefon sau adresă de e-mail etc.) ce sunt transmise pe platformă, prin poșta electronică sau prin altă modalitate, sunt protejate și nu se transmit terților.

3.3. Platforma poate invita utilizatorii să discute, să contribuie la sau să participe la panouri de mesaje și alte funcționalități și poate oferi posibilitatea de a crea, trimite, posta, afișa, transmite, publica, distribui conținut și materiale, inclusiv, dar fără a se limita la text, documente, grafice, comentarii, sugestii sau informații sau alte materiale (colectiv "Conținut"). Conținutul poate fi vizibil de către alți utilizatori ai platformei, terților și prin intermediul site-urilor web ale unor terțe părți. Conținutul transmis pe sau prin intermediul platformei este considerat ca neconfidențial și neprotejat de drepturi de proprietate intelectuală. Gestionarul are dreptul să posteze, distribuie conținutul pe rețelele de socializare sau în alte surse online sau offline.

3.4. Pentru a crea un cont și a utiliza platforma, trebuie să colectăm și să procesăm datele cu caracter personal. În funcție de utilizarea de către dvs. a platformei, datele personale pot include:

 

  • informațiile pe care le furnizați prin completarea formularelor pe platformă – numele dvs., adresa dvs. de e-mail și adresa poștală, numărul de telefon, țara de reședință, datele de conectare și parola. Vom cere aceste informații dacă vă înregistrați ca utilizator al platformei, vă abonați la buletinele noastre de știri, încărcați sau trimiteți orice material prin intermediul platformei sau solicitați orice informații;
  • informații despre activitatea dvs. și interacțiunea cu platforma (cum ar fi adresa dvs. IP, tipul de dispozitiv sau browser-ul pe care îl utilizați și acțiunile dvs. asupra aplicației, cookies).

 

3.5. Identitatea Gestionarului platformei este indicată în p. 1.3. din prezentele Condiții.

3.6. Datele personale menționate în p.3.4. din Condiții sunt colectate doar în scopul gestionării eficiente aPlatformei, oferirii informațiilor relevante utilizatorilor și terților care accesează plaforma, crearea unui filtru transparent de acces și crearea unui cadru necesar pentru a ridica nivelul de cultură juridică a populației.

3.7. Platforma nu va transmite datele personale colectate terților. Utilizatorii au dreptul, în mod gratuit, deacces la date, de intervenție asupra lor și de opoziție. În vederea exercitării acestor drepturi, utilizatorii sunt rugați să contacteze Gestionarul la adresele indicate în prezentele Condiții. Gestionarul va răspunde la solicitările parvenite într-un termen rezonabil, care nu va depăși 30 de zile calendaristice.

3.8. Pentru beneficiari, răspunsurile la întrebările cu ajutorul cărora se colectează datele personalesunt voluntare, întrucât beneficiarii au opțiunea să acorde întrebări anonime.

3.9. Datele personale ale utilizatorilor care, indiferent de motiv, nu mai au cont pe platformă, nu vormai fi prelucrate de Gestionar și vor fi șterse, cu excepția răspunsurilor șiîntrebărilor de pe platformă.

3.10. Utilizatorii și terții, prin utilizarea platformei înțeleg și sunt de acord că datele sunt făcute publice înmod voluntar și manifest de către subiectul lor, astfel Gestionarul nu este obligat să asigure confidențialitatea acestor date.

IV. RĂSPUNDEREA GESTIONARULUI. MODIFICAREA ȘI ÎNCETAREA CONDIȚIILOR

4.1. Parajurist.md nu își asumă nicio responsabilitate și nu va răspunde pentru nicio daună sau viruși care ar putea să afecteze computerul sau alte bunuri ale utilizatorului în urma accesării, utilizării sau descărcării oricărui material, informații, text sau imagine de pe această platformă.

4.2. Platforma poate conține link-uri către ale site-uri web aflate în proprietatea sau operate de alte părți decât Gestionarul. Astfel de link-uri sunt furnizate pentru a fi folosite la latitudinea utilizatorului. Gestionarul nu controlează și nu este răspunzător pentru conținutul și condițiile de confidențialitate și de funcționalitate ale acestora. Platforma își declină orice răspundere pentru aceste site-uri web.

4.3. Gestionarul poate, în orice moment și fără notificare prealabilă, să revizuiască aceste condiții de utilizare. Utilizatorul este obligat să respecte oricare și toate astfel de revizuiri, modificări și de aceea va trebui să viziteze această pagină a platformei în mod periodic pentru a lua cunoștință cu acestea. Simpla prezență pe platformă va fi interpretată ca o consimțire în acest sens.

4.4. Gestionarul își rezervă dreptul de a refuza accesul și utilizarea platformei (inclusiv blocarea anumitor adrese IP), la propria discreție și fără notificare prealabilă, oricărei persoane din motive pe care le consideră justificate, inclusiv pentru încălcarea oricărei clauze conținute de aceste Condiții sau a oricăror prevederi conținute de actele normative aleRepublicii Moldova.

HAI SĂ ȚINEM LEGĂTURA!
COMPLETEAZĂ FORMULARUL PENTRU A AFLA NOUTĂȚILE NOASTRE

datele sunt protejate și nu se transmit persoanelor terțe. Vezi condițiile generale