ANPM

 

Asociația Națională a Para-juriștilor din Moldova (ANPM) este organizația neguvernamentală și nonpartizană politic a para-juriștilor din Moldova. Urmărim abilitarea oamenilor cu cunoștințe juridice de bază în mod confidențial prin rețeaua de para-juriști comunitari competenți, într-un cadru legislativ clar, predictibil și orientat pe interesele și dezvoltarea oamenilor.

În activitatea sa, Asociația își propune atingerea următoarelor obiective:

  1. consolidarea cunoștințelor juridice și de dezvoltare personală a para-juriștilor comunitari, membri ai Asociației;
  2. creșterea nivelului de abilitare juridică a comunităților acoperite de membrii Asociației și a nivelului de înțelegere a rolului para-juriștilor de către APL; și
  3. îmbunătățirea raporturilor cu autoritățile naționale relevante și donatorii externi.

Cuvânt de salut al Președintelui Asociației, Viorica CHIRNICINÎI

"Dragi vizitatori,

Suntem onorați să fiți oaspeții noștri pe pagina webwww.parajurist.md.

Pe site-ul nostru veți avea posibilitatea de a urmări activitatea Asociației Naționale a Para-juriștilor din Moldova și a fiecărui parajurist în parte, veți cunoaște modificările legislative si alte informații utile. Prezenta pagină este creată pentru a fi mai aproape de voi în soluționarea problemelor cu care va confruntați și pentru a vă susține în soluționarea acestora. Un accent deosebit este pus pe informarea populației privind drepturile și obligațiile lor. Fiecare poate găsi aici informații despre instituțiile și organizațiile care apără interesele cetățenilor, datele de contact ale parajuriștilor și locația de activitate a acestora.

Ne dorim ca site-ul să devină o platformă de comunicare deschisă întru rezolvarea problemelor cu care vă confruntați. Suntem deschiși comunicării cu dumneavoastră. Așteptăm propunerile, sugestiile și întrebările dumneavoastră."

 

Structura organizatorică a ANPM:

Director executiv: Violeta ODAJIU

Președinte: Viorica CHIRNICINÎI

 

Membrii Consiliului de administrare:

Maria BOICO, secretar

Eugenia MOCANU

Lilia IAVORSCHI

Ghenadie ROȘCA

Dumitru PANIȘ

Ruslan CECHINĂ

 

Condițiile de accedere în calitate de membru al ANPM sunt:

  • persoana susține scopul și misiunea asociației;
  • are calitatea de para-jurist în conformitate cu prevederile Legii privind asistența juridică garantată de stat; sau
  • a absolvit cursurile de formare inițială ale Fundației Soros Moldova; sau
  • prestează servicii de asistență juridică primară în cadrul diferitor asociații obștești.

Pentru a afla mai multe detalii privind posibilitatea de accedere în calitate de membru al Asociației puteți contacta Secretarul Consiliului de administrare al ANPM, dna Maria Boico, la adresa de e-mail mariaboico@gmail.com sau la telefonul (+373) 69 449 015. 

HAI SĂ ȚINEM LEGĂTURA!
COMPLETEAZĂ FORMULARUL PENTRU A AFLA NOUTĂȚILE NOASTRE

datele sunt protejate și nu se transmit persoanelor terțe. Vezi condițiile generale