ROSCA Ghenadii

or. Strășeni str. Ștefan cel Mare 92

Tel: +37369711764

Email: ghenadii.rosca@gmail.com

4 Răspunsuri

Ghenadii Roșca activează în calitate de para-jurist în orașul Strășeni. Licențiat în drept și masterand la facultatea de drept a Universității Libere Internaționale din Moldova. Plin de ambiție de a presta o asistență juridică primară calitativă. ,,Misiunea mea ca para-jurist este nu doar informarea juridică, explicarea legii şi oferirea consultaţiilor, ci şi cultivarea respectului beneficiarilor faţă de lege vizavi de răspunderea pentru propriile decizii şi acţiuni.”