Reluarea activității de munca!

In ce articol din lege și în ce lege este stipulat faptul că mama are dreptul să își reia activitatea de munca înainte de împlinirea vârstei de 3 ani a copilului, adică înainte de finisarea concediului de îngrijire a copilului pina la virsta de trei ani.

  • Nume: Furdui
  • Data: 2021-06-01
  • 1

RĂSPUNSURILE PARAJURIȘTILOR (1)

CHIRNICNII Viorica

Data: 2021-06-01

Buna ziua. Conform Conventiei colective Nr. 2 din 09-07-2004 Art.7.– Atît concediul parţial plătit, cît şi cel suplimentar neplătit pentru îngrijirea copilului pot fi solicitate şi folosite integral sau pe părţi, în baza unei cereri scrise a salariatului, în orice timp, pînă cînd copilul împlineşte vîrsta de 3 şi, respectiv, 6 ani. În această perioadă, salariatul poate pleca în concediu sau reveni la serviciu ori de cîte ori are nevoie şi poate beneficia, în conformitate cu art.97 din Codul muncii, de timp de muncă parţial. În cazul în care salariatul aflat în unul dintre concediile pentru îngrijirea copilului doreşte să reînceapă munca înainte de expirarea termenului concediului, acesta va informa, cu cel puţin 15 zile lucrătoare înainte, angajatorul în scris despre intenţia sa.