Infiere

Cetatean grec poate sa infieze baetul care are 26 ani( moldovan)...Baetul este tot la Grecia...De ce avem nevoe in asa caz?

  • Nume: Angela Ciobotaru
  • Data: 2021-12-09
  • 3

RĂSPUNSURILE PARAJURIȘTILOR (3)

Cojocari Cristina

Data: 2021-12-11

Persoanele care doresc să adopte copii trebuie să depună o cerere la autoritatea tutelară teritorială în a cărei rază își au domiciliul. Cererea trebuie să conțină numele, prenumele, ziua, luna și anul nașterii adoptatorului, adresa de domiciliu și de reședință. Adoptatorul trebuie să indice solicitările pe care le are dar și motivele pentru care dorește să înfieze un copil. De asemenea el trebuie să indice și dacă este disponibil de a adopta mai mulți copii, inclusiv frați. La cerere trebuie să se anexeze copia actului de identitate, a certificatului de naștere, a certificatului de căsătorie sau de divorț. Pentru a demonstra că adoptatorul are condițiile materiale necesare pentru a întreține un copil, acesta trebuie să prezinte de la serviciu un act care confirmă funcția deținută și mărimea salariului pentru ultimele 12 luni, dar și copia autentificată de pe actul ce confirmă dreptul său de proprietate sau dreptul de folosință asupra unui spațiu locativ. La cerere se mai anexează și cazierul judiciar, certificatul medical privind starea de sănătate a adoptatorului, în care se indică aptitudinea de a adopta un copil din punct de vedere medical, dar și datele sale biografice.

Cojocari Cristina

Data: 2021-12-11

În cazul adopției internaționale această procedură are în mediu aceeași perioadă ca și în cazul unei adopții naționale. De asemenea, după realizarea potrivirii prealabile, termenul se extinde în dependență de rapiditatea recepționării, atât din partea adoptatorilor, cât și din partea autorității centrale din statul primitor a acordului privind adopția copiilor cu care au fost în prealabil potriviți.

CHIRNICNII Viorica

Data: 2021-12-13

Buna ziua. Conform legislatiei R.Moldova pot fi adoptați copiii cu vârsta de până la 18 ani. Legislatia țării noastre nu prevede adoptia persoanelor trecute de 18 ani. https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=106567&lang=ro