Daca am salariu 4000 si este sexestrat poate executoru sami sechestreze si casa

Am credit de 10000 la executor a ajuns sa fie de 18000 daca a us sechestru pe salariu poate imi lua casa

  • Nume: Olga
  • Data: 2023-08-29
  • 1

RĂSPUNSURILE PARAJURIȘTILOR (1)

CRÎȘMARU Iulian

Data: 2023-09-08

Potrivit prevederilor Art.89 alin.(1) din Cod Nr. 443 din 24-12-2004 Codul de executare al republicii Moldova, nu pot fi urmărite următoarele bunuri ale debitorului persoană fizică: Nu pot fi urmărite următoarele bunuri ale debitorului persoană fizică: a) bunurile de uz personal sau casnic, inclusiv mobilierul, care sunt indispensabile traiului debitorului persoană fizică și al membrilor familiei lui, destinate întreținerii unui mod de trai rezonabil, cu condiția ca valoarea fiecăruia dintre aceste bunuri să nu depășească 2000 de lei; b) bunurile copiilor debitorului; c) ordinele, medaliile, alte semne distinctive cu care a fost decorat debitorul sau membrii familiei lui; d) produsele alimentare necesare debitorului și familiei lui timp de 3 luni, iar dacă debitorul se ocupă exclusiv cu agricultura, animalele destinate producției de alimente pentru subzistență și hrana necesară pentru aceste animale; e) inventarul agricol, inclusiv animalele nedestinate producției de alimente folosite pentru lucrările agricole sau casnice, hrana pentru aceste animale și semințele pentru cultura pământului, dacă debitorul se ocupă cu agricultura, în măsura necesară continuării lucrărilor în agricultură; f) combustibilul, inclusiv cărbunele și lemnele, necesar debitorului și membrilor familiei lui pentru prepararea bucatelor şi încălzirea locuinţei, calculat pentru 3 luni de iarnă; g) obiectele de cult religios, portretele de familie, verighetele sau alte obiecte care au o valoare sentimentală sau personală, cu excepția bijuteriilor sau altor obiecte de lux; h) obiectele necesare debitorului pentru a-şi continua exercitarea profesiei sau ocupației; i) mijloacele de transport speciale pentru persoanele cu dizabilităţi, obiectele indispensabile persoanelor cu dizabilități și cele destinate îngrijirii bolnavilor; j) autovehiculul care valorează cel mult 5 salarii medii pe economie, dacă acesta este în mod indispensabil necesar debitorului și membrilor familiei lui; k) bunul imobil cu destinație locativă în care debitorul are stabilit domiciliul, cu condiția ca debitorul și soţul/soţia, copilul minor, inclusiv cel adoptat, sau persoana aflată la întreţinerea debitorului să nu aibă o altă locuință în proprietate sau în folosință, iar valoarea prevăzută în documentele executorii conform cărora este sechestrat să nu depășească 12 salarii medii pe economie, măsurile asigurătorii asupra bunului menținându-se pe durata executării, fără a afecta dreptul de posesie și folosință al debitorului; l) animalele de companie, cu excepția celor crescute în scopuri comerciale; m) alte bunuri care, conform legii, nu pot fi urmărite. Astfel, dacă bunul imobil este cu destinație locativă şi în el aveţi stabilit domiciliul, iar d-voastră și soţul/soţia, copilul minor, inclusiv cel adoptat, sau persoana aflată la întreţinerea debitorului nu aveţi o altă locuință în proprietate sau în folosință, potrivit Art.89 alin.(1) lit. k) din Cod Nr. 443 din 24-12-2004 Codul de executare al republicii Moldova, acesta nu poate fi obiectul unei executări silite. În caz contrar - poate fi obiectul unei executări silite.