Vreau să înregistrez căsătoria.

Cum poate întra în Moldova pentru a înregistra căsătoria o persoană străină? Acum pe timp de pandemie?

  • Nume: Anonim
  • Data: 2021-01-25
  • 1

RĂSPUNSURILE PARAJURIȘTILOR (1)

Cojocari Cristina

Data: 2021-01-25

Buna ziua, În căzul încheierii căsătoriei, pe teritoriul Republicii Moldova, cu un cetăţian străin sau între cetăţenii străini, pe lîngă actele solcitate în mod general pentru încheierea căsătoriei, este necesară prezentarea următoarelor: copia paşaportului, inclusiv copia paginii pe care este aplicată viza de intrare-ieşire în Republica Moldova; certificatul privind starea civilă (certificatul de capacitate matrimonială după caz) şi dovada, eliberată de autorităţile competente ale statelor ai căror cetăţeni sunt, din care să rezulte că sunt îndeplinite condiţiile de fond, cerute de legislaţia Republicii Moldova, pentru încheierea căsătoriei. Actele trebuie să fie legalizate (apostilate) în modul stabilit (reieşind din prevederile acordurilor bilaterale sau multilaterale între state) şi traduse în limba de stat. Daca vine dintr-o țară sau zona roșie ar trebui sa respecte carantina.