Transportul decedaților

Care sunt legile (naționale sau internaționale) ce reglementează normele referitoare la repatrierea decedaților in Republica Moldova ?

  • Nume: Anonim
  • Data: 2020-11-19
  • 1

RĂSPUNSURILE PARAJURIȘTILOR (1)

OLTEANU Viorica

Data: 2020-11-26

În cazul decesului cetăţenilor moldoveni în străinătate, rudele sau persoanele străine, născute în R. Moldova, pot solicita dreptul de repatriere a defunctului. Secțiile consulare din cadrul ambasadelor R. Moldova, Oficiile consulare acreditate în țara unde a decedat persoana, precum şi Departamentul Afaceri Consulare al Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene (MAEIE), sunt instituțiile care oferă informații privind acțiunile pe care urmează sa le întreprindă persoana responsabilă de repatriere. Procedura de repatriere a defunctului este una complexă, iar fiecare caz diferă în funcție de țara și circumstanțele în care a survenit decesul. Ambasadele sau consulatele înregistrează actele de deces ale persoanelor decedate, eliberează certificatele de deces și pașapoartele mortuare pentru repatrierea defuncților în R. Moldova. În caz de necesitate, ambasadele şi consulatele oferă informații despre casele de servicii funerare din statele de acreditare care pot acorda asistență la transportarea cadavrelor. Ambasadele sau consulatele nu acoperă cheltuielile legate de procedurile în urma decesului unei persoanei și nu pot asigura mijloace de transport pentru repatrierea defuncților. Pe lângă certificatul de deces și pașaportul mortuar, din lista actelor obligatorii necesare pentru transportarea cadavrului fac parte și certificatul care confirmă lipsa obiectelor străine în sicriu, certificatul de îmbălsămare, certificat de la serviciul sanitaro-epidemiologic și traducerea legalizată a documentelor. O condiție obligatorie este perfectarea actelor vamale pentru repatriere Cât despre sicriul în care este trasnsportat cadavrul, acesta trebuie să corespundă unor rigori stricte. În acest sens, nu este suficient un sicriu standard, din lemn. Pentru repatrierea defunctului eeste nevoie de un sicriu de zinc, sigilat și introdus în cel de lemn din motive de siguranță. În lista serviciilor oferite de agențiile specializate în servicii funerare din R. Moldova se includ și serviciile de repatriere a defuncților din țările UE și din fostului spațiu sovietic. Prețurile diferă de la o companie la alta, pentru că procedura de repatriere nu include doar transportul cadavrului în R. Moldova, ci și cheltuieli ce țin de perfectarea actelor sau prețurile la coșciug.