Tăierea copacilor din cimitire

Buna ziua, ținând cont de faptul ca am constatat tăierea copacilor (non- fructiferi) de la mormintele rudelor apropiate din cimitirul din satul de baștina, nefiind informați prealabil sub nici o forma despre aceasta acțiune, am dori sa știm care este cadrul normativ in acest sens, care sunt autoritățile eventual împuternicite sa ia asemenea acțiuni și in ce condiții acestea ar fi legale? Reprezentanții căror autorități ar putea fi sesizați in acest sens? Mulțumesc.

  • Nume: Anonim
  • Data: 2020-11-18
  • 1

RĂSPUNSURILE PARAJURIȘTILOR (1)

ILCO Nicolae

Data: 2020-12-01

Salutare Conform cap. III, Regulamentul cu privire la autorizarea tăierilor în fondul forestier şi vegetaţia forestieră din afara fondului forestier: III. Autorizarea tăierilor pe terenurile din afara fondului forestier 21. Tăierea arborilor şi arbuştilor în spaţiile verzi ale localităţilor urbane şi rurale se autorizează de către agenţiile sau inspecţiile ecologice, cu marcarea prealabilă pe teren a arborilor preconizaţi pentru tăieri. 22. Conform prevederilor Legii cu privire la spaţiile verzi ale localităţilor urbane şi rurale, Regulilor sanitare în pădurile Republicii Moldova şi altor acte legislative şi normative în vigoare, tăierile arborilor şi arbuştilor din spaţiile verzi ale localităţilor urbane şi rurale se autorizează a) în pădurile parc, parcuri şi grădini- în baza cererii de autorizare şi actului de cercetare fitosanitară a arboretelor; b) în alte categorii de spaţii verzi - în baza cererii de autorizare şi actului de cercetare fitosanitară a arboretelor; 23. În perdelele forestiere din zonele de protecţie a apelor rîurilor şi bazinelor de apă tăierile se autorizează de către Agenția de Mediu. 24. Pentru eliberarea autorizaţiei beneficiarii trebuie să prezinte cererea de autorizare, decizia deţinătorului de teren, avizul unităţii silvice teritoriale sau al autorităţii silvice centrale, actul de cercetare fitosanitară a arboretelor şi actul inspectării întocmit de agenţiile sau inspecţiile ecologice . 25. În perdelele de protecţie amplasate pe terenuri cu destinaţie agricolă, perdele forestiere de protecţie şi plantaţii de arbori şi arbuşti situate de-a lungul căilor de comunicaţie (limitrofe drumurilor şi căilor ferate) tăierile se autorizează de către agenţiile sau inspecţiile ecologice. 26. Pentru eliberarea autorizaţiei beneficiarii trebuie să prezinte cererea de autorizare şi actul de cercetare fitosanitară a arboretelor. 27. Nu este necesară autorizaţia pentru efectuarea tăierilor vegetaţiei forestiere provenite din lăstari şi seminţe aflate în afara plantaţiilor forestiere proiectate: în zonele de protecţie a liniilor de transport al energiei electrice, liniilor de comunicaţii, terasamentelor de cale ferată, debleuri, canalelor de evacuare a apei şi altor edificii, unde vegetaţia forestieră împiedică exploatarea normală a acestora. Mai multe detalii găsiți aici: https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=113236&lang=ro# Servus