Nu!!! Arendei iazului

Buna, cum pot locuitorii satului sa nu permita primariei sa dea in arenda iazul cu peste de linga sat .

  • Nume: Sergiu
  • Data: 2020-03-02
  • 1

RĂSPUNSURILE PARAJURIȘTILOR (1)

MOISEI Evghenia

Data: 2020-03-09

Conform legii nr 436-XVI din 28.12.2006 Principiile de bază ale administrării publice locale Administrarea publică în unităţile administrativ-teritoriale se întemeiază pe principiile autonomiei locale, descentralizării serviciilor publice, eligibilităţii autorităţilor publice locale şi consultării cetăţenilor în probleme locale de interes deosebit. Articolul 75. punctul (2) La categoria bunuri ale domeniului public de interes local pot fi raportate terenurile pe care sînt amplasate construcţii de interes public local, porţiunile de subsol, drumurile, străzile, pieţele, obiectivele acvatice separate, parcurile publice, terenurile de sport, stadioanele, precum şi terenurile de joacă pentru copii delimitate și înregistrate conform legislației în vigoare, clădirile, monumentele, muzeele, pădurile, zonele de protecţie şi zonele sanitare, alte obiective care, conform legii, nu aparţin domeniului public al statului. In caz daca exista cerere de arenda a iazului, aceasta chestiunea trebuie sa fie examinata la Consiliul local. Pentru a respecta procedura este necesar sa fie facute consultari publice, iar aici locuitorii satului au dreptul sa expuna opinia si sa nu piemita dare in arenda a iazului.