Livrare buclucașă ,,BOMBA".

Bună ziua, avem nevoie de ajuorul d-voastră. Recent am procurat un frigider de la Magazinul BOMBA, în acte scrie. În una din zilele alese livrarea se face la domiciliu, unde cumpărătorul e obligat să returneze produsul dacă nu e ok ceva cu acesta. Livrarea s-a făcut de către șofer, o altă persoană a nu a venit să dea în primire frigiderul, șoferul a spus că putem lua frigiderul singuri de la poartă fără a mi-l da în primire corespunzător, de a prezenta produsul livrat, ce putem face în acest caz?

  • Nume: Anonim
  • Data: 2021-02-19
  • 1

RĂSPUNSURILE PARAJURIȘTILOR (1)

MĂRCUȚĂ Lilia

Data: 2021-02-27

Bună ziua. Drepturile fundamentale ale consumatorilor Orice consumator are dreptul la: a) protecţia drepturilor sale de către stat; b) protecţie împotriva riscului de a achiziţiona un produs, un serviciu care ar putea să-i afecteze viaţa, sănătatea, ereditatea sau securitatea ori să-i prejudicieze drepturile şi interesele legitime; c) remedierea sau înlocuirea gratuită, restituirea contravalorii produsului, serviciului ori reducerea corespunzătoare a preţului, repararea prejudiciului, inclusiv moral, cauzat de produsul, serviciul necorespunzător; c1) neachitarea contravalorii serviciului de transport rutier de persoane în regim de taxi, în cazul neemiterii sau neînmînării de către conducătorul auto a bonului de casă pe suport de hîrtie și/sau în formă electronică; d) informaţii complete, corecte şi precise privind produsele, serviciile achiziţionate; Producătorul este obligat să indice în documentele de însoţire a produsului, serviciului, pe etichetă, sau prin alte modalităţi, regulile de utilizare, depozitare şi transport în siguranţă a produsului, serviciului, iar vînzătorul, prestatorul trebuie să le aducă la cunoştinţa consumatorului. ) Vînzătorul este obligat să livreze consumatorului produse care sînt în conformitate cu contractul de vînzare-cumpărare. (2) Se consideră că produsele sînt în conformitate cu contractul de vînzare-cumpărare în cazul în care: a) corespund descrierii făcute de vînzător şi au aceleaşi calităţi ca şi produsele pe care vînzătorul le-a prezentat consumatorului ca mostră sau model; b) corespund scopului specific solicitat de către consumator, scop făcut cunoscut vînzătorului şi acceptat de acesta la încheierea contractului de vînzare-cumpărare; c) corespund scopurilor pentru care sînt utilizate în mod normal produsele de acelaşi tip; Verificați produsul și în caz de neceorespundere anunțați vânzătorulîn terem de 14 zile.