Este legala arhivarea preturilor?

Buna Ziua, este legala arhivarea zilnica a preturilor produselor de la magazine online si ulterior publicata online?

  • Nume: Rebeja Nicolae
  • Data: 2020-02-26
  • 1

RĂSPUNSURILE PARAJURIȘTILOR (1)

CHIRNICNII Viorica

Data: 2020-03-05

Buna ziua. Mărfurile expuse spre vînzare dispun de indicatoare de preţuri vizibile şi clar completate, cuprinzînd denumirea mărfii, unitatea de măsură, preţul, după caz, şi preţul pe o unitate de măsură la solicitarea organelor de control, este obligatorie prezentarea ordinului prin care a fost numită persoana responsabilă de completarea corectă a indicatorului de preţ. Preţurile se indică conform prevederilor Hotărîrii Guvernului nr. 966 din 18 octombrie 2010 „Pentru aprobarea Regulamentului privind modul de indicare a preţurilor produselor oferite consumatorilor spre comercializare”