Automobil arestat

Cum pot sa scot automobilul de la parcarea politiei care sta de 6ani?

  • Nume: Serghei
  • Data: 2019-11-30
  • 1

RĂSPUNSURILE PARAJURIȘTILOR (1)

CHIRNICNII Viorica

Data: 2019-12-01

Buna ziua. Conform Hotarârii 557 din 18.06.2018 : Restituirea de la parcarea specială a mijlocului de transport ridicat în conformitate cu prezentul Regulament se efectuează doar cu permisiunea subdiviziunii specializate ori teritoriale a Poliţiei din care face parte agentul constatator, eliberată imediat după înlăturarea temeiurilor pentru ridicarea mijlocului de transport. Cheltuielile pentru serviciile de ridicare/transportare a mijloacelor de transport şi de depozitare a acestora la parcările speciale sau la subdiviziunile Poliției, conform tarifelor aprobate de Guvern, se achită de către persoana în privința căreia a fost pornit procesul contravențional în cadrul căruia a fost ridicat mijlocul de transport. Restituirea mijlocului de transport proprietarului, posesorului sau reprezentantului lor legal se efectuează în baza actului de proprietate sau a altui act din care rezultă dreptul persoanei asupra mijlocului de transport. Succese!