care sunt normativele pentru a te construi?

Vecinul, care recent a cumparat lotul de pamant isi constuieste un magazin la inaltimea de 4,5 m la numai 25 cm de la hatul dintre noi. Intrebarea este care sunt normativele, fiindca la primarie arata 1m, iar el spune ca e suficient 60 cm, noua ni se pare ca se ia in raport cu inaltimea cladirii.

  • Nume: eliza60
  • Data: 2020-06-02
  • 3

RĂSPUNSURILE PARAJURIȘTILOR (3)

OLTEANU Viorica

Data: 2020-06-04

Articolul 389. Distanţa pentru construcţii, lucrări şi plantaţii (1) Orice construcţie, lucrare sau plantaţie se poate face de către proprietarul terenului numai cu respectarea unei distanţe minime faţă de linia de hotar, conform legii, regulamentului de urbanism sau, în lipsă, conform obiceiului locului, astfel încît să nu se aducă atingere drepturilor proprietarului vecin

OLTEANU Viorica

Data: 2020-06-04

(2) Arborii, cu excepţia celor mai mici de doi metri, a plantaţiilor şi a gardurilor vii, trebuie sădiţi la distanţa stipulată de lege, de regulamentul de urbanism sau de obiceiul locului, dar care să nu fie mai mică de 2 metri de linia de hotar. (3) În caz de nerespectare a distanţei prevăzute la alin.(1) şi (2), proprietarul vecin este îndreptăţit să ceară scoaterea ori tăierea la înălţimea cuvenită a arborilor, plantaţiilor ori gardurilor pe cheltuiala proprietarului terenului pe care acestea sînt ridicate. ar fi bine de pastrat o distanta minima de 1-3 metri pentru scurgerea stresinii sau a unui caz fortuit precum incendiile care sa nu aduca neplaceri pe viitor in relatiile de vecinate si obligatia de al despagubi.

Șchiopu Veronica

Data: 2020-06-04

Articolul 379. Atentarea inadmisibilă (1) Proprietarul poate cere interzicerea ridicării sau exploatării unor construcţii sau instalaţii despre care se poate afirma cu certitudine că prezenţa şi utilizarea lor atentează în mod inadmisibil asupra terenului său. (2) Dacă construcţia sau instalaţia a fost ridicată respectîndu-se distanţa de la hotar stabilită de lege, demolarea sau interzicerea exploatării acestora poate fi cerută doar în cazul în care afectarea inadmisibilă s-a produs în mod evident Articolul 389. Distanţa pentru construcţii, lucrări şi plantaţii (1) Orice construcție, lucrare sau plantație se poate face de către proprietarul terenului numai cu respectarea unei distanțe minime de 60 de cm față de linia de hotar, dacă nu se prevede altfel prin lege sau regulamentul de urbanism, astfel încît să nu se aducă atingere drepturilor proprietarului vecin.