Contracte de donatie

Cum pot face cadou casă de locuit unui nepot?

  • Имя: Viorica
  • Дата: 2018-03-30
  • 2

ОТВЕТЫ ПАРА-ЮРИСТОВ (2)

Calcatinge Maria

Дата: 2018-07-03

DONAȚIA este un contract prin care o persoană transmite un bun cu titlu gratuit altei persoane. (art.827 CC al RM) Dacă prin contract de donaţie se dăruieşte o casă atunci acel contract de donaţie trebuie să fie autentificat notarial şi înregistrat în registrul bunurilor imobile. (art.829 CC al RM). Este important sa cunoașteți consecinţele actelor intocmite şi să înţelegeți diferenţa dintre ele. De exemplu: 1. Testamentul este actul juridic unilateral, întocmit în timpul vieţii persoanei care lasă testament, prin care o altă persoană va folosi averea sa după ce semnatarul testamentului va înceta din viaţă. Până în ultima clipă a vieţii testatorul poate revoca (anula) sau modifica (schimba) unilateral dispoziţiile pe care le-a făcut prin testament, de câte ori doreşte. 2. Contract de donație – este contractul prin care una din părţi transmite altei părţi averea sa fără a primi ceva în schimb. Contractul de donaţie se consideră încheiat în momentul transmiterii bunului. Adică, dacă un pensionar a transmis unui nepot averea prin contract de donaţie, pensionarul nu mai are dreptul asupra acestei averi. Bineînţeles, nepotul poate accepta sau refuza donaţia. 3. Contract de înstrăinare cu condiţia întreţinerii pe viaţă – prin acest contract se înţelege faptul că o parte (beneficiarul întreţinerii) transmite un bun mobil sau imobil în proprietate celeilalte părţi (dobânditorul bunului), cu condiţia ca acesta (dobânditorul bunului) să-i ofere întreţinerea (îngrijirea) necesară în natura – să-i ofere locuinţă, hrană, îngrijire şi ajutorul necesar pe timpul cât va trăi, precum şi asumarea cheltuielilor de înmormântare. Contractul de donaţie şi contractul de înstrăinare cu întreţinere se reziliază doar prin acordul ambelor părti sau prin instanţa de judecată la cererea unei părţi. Dar dacă totuși ați decis să faceți contract de donație, cu oricare din acestea acte ce confirmă dreptul de proprietate (titlul de autentificare a deținătorilor de teren,extras din registrul de evidență a gospodăriilor s-au contract de prevatizare,contract de vînzare-cumpărare, contract de donație,certificat de moștenitor),vă adresați oficiului cadastral să vă elibereze extras și certificat de preț, ulterior mergeți la notar pentru a incheea contractul.

Calcatinge Maria

Дата: 2018-07-06

DONAȚIA este un contract prin care o persoană transmite un bun cu titlu gratuit altei persoane. (art.827 CC al RM) Dacă prin contract de donaţie se dăruieşte o casă atunci acel contract de donaţie trebuie să fie autentificat notarial şi înregistrat în registrul bunurilor imobile. (art.829 CC al RM). Este important sa cunoașteți consecinţele actelor intocmite şi să înţelegeți diferenţa dintre ele. De exemplu: 1. Testamentul este actul juridic unilateral, întocmit în timpul vieţii persoanei care lasă testament, prin care o altă persoană va folosi averea sa după ce semnatarul testamentului va înceta din viaţă. Până în ultima clipă a vieţii testatorul poate revoca (anula) sau modifica (schimba) unilateral dispoziţiile pe care le-a făcut prin testament, de câte ori doreşte. 2. Contract de donație – este contractul prin care una din părţi transmite altei părţi averea sa fără a primi ceva în schimb. Contractul de donaţie se consideră încheiat în momentul transmiterii bunului. Adică, dacă un pensionar a transmis unui nepot averea prin contract de donaţie, pensionarul nu mai are dreptul asupra acestei averi. Bineînţeles, nepotul poate accepta sau refuza donaţia. 3. Contract de înstrăinare cu condiţia întreţinerii pe viaţă – prin acest contract se înţelege faptul că o parte (beneficiarul întreţinerii) transmite un bun mobil sau imobil în proprietate celeilalte părţi (dobânditorul bunului), cu condiţia ca acesta (dobânditorul bunului) să-i ofere întreţinerea (îngrijirea) necesară în natura – să-i ofere locuinţă, hrană, îngrijire şi ajutorul necesar pe timpul cât va trăi, precum şi asumarea cheltuielilor de înmormântare. Contractul de donaţie şi contractul de înstrăinare cu întreţinere se reziliază doar prin acordul ambelor părti sau prin instanţa de judecată la cererea unei părţi. Dar dacă totuși ați decis să faceți contract de donație, cu oricare din acestea acte ce confirmă dreptul de proprietate (titlul de autentificare a deținătorilor de teren,extras din registrul de evidență a gospodăriilor s-au contract de prevatizare,contract de vînzare-cumpărare, contract de donație,certificat de moștenitor),vă adresați oficiului cadastral să vă elibereze extras și certificat de preț, ulterior mergeți la notar pentru a incheea contractul.