Sechestru

Buna...poate executor judecatoresc sa puna sechestru pe conturile sotiei....datoria fiind a sotului peroana fizica?

  • Имя: Аноним
  • Дата: 2020-02-26
  • 3

ОТВЕТЫ ПАРА-ЮРИСТОВ (3)

Șchiopu Veronica

Дата: 2020-03-04

bună ziua, poate executor judecatoresc sa puna sechestru pe conturile sotiei doar în cazul că este hotărărea instanței de judecată, în caz contrar nu.

Șchiopu Veronica

Дата: 2020-03-04

Soţii pot avea două categorii de datorii: personale și comune. În consecință, există două categorii de creditori (persoane cărora le datorează): personali și comuni. Datoriile personale ale unui soţ urmează a fi achitate din contul bunurilor ce sunt personale. Dacă bunurile proprii ale soţului dator nu sunt suficiente pentru acoperirea datoriilor personale, creditorii personali pot cere împărțirea bunurilor comune prin hotărâre judecătorească, însă numai în măsura necesară acoperirii datoriei. În acest caz acțiunea în justiție se introduce împotriva ambilor soți, astfel încât hotărârea să fie aplicată pentru ambii. Datoriile comune ale soților se achită din contul bunurilor comune.

VLAS Elena

Дата: 2020-06-15

Executorul judecătoresc are dreptul să solicite instituţiei bancare informaţii despre soldul sumei din contul debitorului.Potrivit articolului 63 din Cod, de executare,care descrie măsurile de asigurare a executării documentului executoriu, aplicate de către executorul judecătoresc, în scopul asigurării executării eficiente a documentului executoriu, odată cu intentarea procedurii de executare și pe tot parcursul acesteia, executorul judecătoresc este în drept să aplice sechestru pe mijloacele băneşti sau pe bunurile debitorului.