30 July 2020

Un proiect nou: Creșterea incluziunii sociale a foștilor deținuți prin intermediul mobilizării comunitare

Proiectul „Creșterea incluziunii sociale a foștilor deținuți prin intermediul mobilizării comunitare” susținut financiar de către Fundația Est-Europeană/East Europe Foundation - Moldova, a demarat cu succes.

Proiectul, cu sloganul „Viața are valoare, dacă o trăiești într-o comunitate care te susține”, va avea o durată de un an și va fi impelementat în patru raioane din țară: Soroca, Căușeni, Cahul, Taraclia. Beneficiarii direcți ai proiectului vor fi 40 de foști deținuți din aceste raioane.

Obiectivele proiectului sunt ambițioase, dar realizabile - dezvoltarea abilităților foștilor deținuți de a-și rezolva problemele socio-juridice prin abilitarea lor juridică și asigurarea incluziunii sociale și creșterea nivelului de toleranță socială față de foștii deținuți, prin intermediul implicării acestora în acțiuni de interes comunitar.

Suntem convinși că fiecare membru al comunității poate ajuta foștii deținuți să se reintegreze în societate.
 

HAI SĂ ȚINEM LEGĂTURA!
Completează formularul pentru a afla noutățile noastre.

datele sunt protejate și nu se transmit persoanelor terțe. Vezi condițiile generale