Despre noi

Odată cu adoptarea Legii nr. 198 din 26 iulie 2007 privind asistența juridică garantată de stat, statul și-a reproiectat în întregime sistemul de asistență juridică, punând accentul pe asigurarea accesului egal la justiție pentru cetățenii Moldovei, precum și pentru străini, persoanele apatride care au nevoie de asistență juridică în raport cu autoritățile moldovenești. Una din formele de asistență juridică garantată de stat este asistența juridică primară, care poate fi acordată de para-juriști și de asociațiile obștești specializate în acordarea asistenței juridice. 

PARA-JURISTUL este persoana care se bucură de o înaltă stimă din partea comunității locale, având studii juridice incomplete sau studii superioare complete, care nu practică activitatea de avocat și care, după o instruire specială, este calificată să acorde asistență juridică primară membrilor comunității din contul mijloacelor destinate acordării de asistență juridică garantată de stat, conform unui regulament referitor la statutul și la calificarea para-juriștilor.

În prezent, 42 de para-juriști  își desfășoară activitatea în mai multe regiuni, acoperind mai mult de 40 de localități din țară. Activitatea acestora este supravegheată de Consiliul Național pentru Asistență Juridica Garantată de Stat. Spre deosebire de asistența juridică calificată garantată de stat, cetățenii pot beneficia de asistență juridică primară garantată de stat indiferent de nivelul veniturilor pe care îl au. Serviciile sunt prestate gratuit.

Începând cu luna mai 2017, para-juriștii s-au organizat într-o asociație obștească - Asociația Națională a Para-Juriștilor din Republica Moldova.

SCOPUL acestei platforme web este de a reacționa prompt la necesitățile juridice ale populației indiferent de nivelul veniturilor beneficiarilor. Serviciile sunt prestate gratuit atât prin intermediul acestui portal, cât și prin consultațiile în persoană la biroul în care para-juristul își desfășoarăactivitatea în comunitate.

Portalul vine în ajutorul cetățenilor Republicii Moldova cu o BIBLIOTECĂ MEDIA, în care aceștia pot obține informații privind cele mai frecvente întrebări și răspunsuri juridice din varii domenii de interes, precum și noutățile juridicelunare. 

Toată echipa de para-juriști este AICI pentru a vă oferi primul ajutor juridic.

HAI SĂ ȚINEM LEGĂTURA!
COMPLETEAZĂ FORMULARUL PENTRU A AFLA NOUTĂȚILE NOASTRE

datele sunt protejate și nu se transmit persoanelor terțe. Vezi condițiile generale