Vreau să știiu

Dacă îngrijesc de o persoană grupa a 2 și am doi copii pot primi ajutor social?

  • Nume: Anonim
  • Data: 2020-04-07
  • 1

RĂSPUNSURILE PARAJURIȘTILOR (1)

MOCANU Eugenia

Data: 2020-04-10

Buna ziua, vedeti mai jos prevederile legii cu privire la ajutorul social nr. 133-XVI din 13.06.2008, art. 5. Dreptul la ajutor social (1) De dreptul la ajutor social beneficiază familiile defavorizate în cazul în care toţi membrii adulţi ai acesteia se încadrează în cel puţin una dintre următoarele situaţii: a) au atins vîrsta necesară pentru stabilirea pensiei conform legislaţiei; b) sînt persoane încadrate în diferite grade de invaliditate; c) sînt şomeri înregistraţi la agenţia teritorială pentru ocuparea forţei de muncă în a cărei rază teritorială îşi au domiciliul şi care nu refuză un loc de muncă sau participarea la servicii de stimulare a ocupării forţei de muncă oferite de agenţii; d) îngrijesc un copil mai mic de 3 ani; e) îngrijesc un membru/membri ai familiei încadraţi în gradul I de invaliditate care necesită îngrijire conform concluziei Consiliului de expertiză medicală a vitalităţii, îngrijesc un copil/copii invalizi din aceeaşi familie sau o persoană în vîrstă de peste 75 de ani din aceeaşi familie conform concluziei Consiliului medical consultativ. (2) Familiile ai căror membri realizează venituri provenite din salarizare, cu timp integral sau parţial, sau din activitatea de antreprenoriat pot solicita acordarea dreptului la ajutor social cu condiţia că ceilalţi membri adulţi ai acesteia se încadrează în situaţiile expuse la alin.(1). (3) La determinarea dreptului la ajutor social se exclud membrii familiilor care: a) deţin cetăţenia Republicii Moldova însă nu domiciliază pe teritoriul acesteia; b) execută o pedeapsă privativă de libertate; c) satisfac serviciul militar în termen; d) se află la întreţinerea statului.