Sunt de la otfelinat si statul nu mi-a oferit o casa

Potrivit legii statul la copiii orfani trebuie sa ofere un lok de trai, dar mie nu mi-a oferit si unde merg peste tot mi se inkid usile fara nici un raspuns. si as dori sa discut ku un jurist pentru ca trebue sa mi se ofere

  • Nume: NINA TARCHILA
  • Data: 2020-02-09
  • 1

RĂSPUNSURILE PARAJURIȘTILOR (1)

OLTEANU Viorica

Data: 2020-02-11

În scopul facilitării incluziunii socio-profesionale a tinerilor absolvenţi ai instituţiilor de tip rezidenţial şi tinerilor care ies din serviciile de plasament, precum şi consolidarea sistemului de servicii adresate tinerilor care ies din îngrijirea alternetivă a fost aprobat pilotarea, începînd cu iunie 2019, a serviciului Sprijin Tinerilor ieşiţi din serviciile de plasament. Serviciul dat este parte componentă a Secţiei Protecţia Copilului şi a Familie, din cadrul Direcţiei raionale Generale Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei, este un serviciu nou, şi este destinat tinerilor cu vârsta cuprinsă între 16 şi 23 de ani ieşiţi din sistemul de îngrijire alternativă. Scopul de bază al Serviciului îl constituie îmbunătăţirea calităţii vieţii tinerilor ieşiţi din sistemul serviciilor sociale Obiectivele specifice sunt: Formarea deprinderilor de viaţă independentă a tinerilor; Facilitarea incluziunii socio-profesionale a tinerilor; Prevenirea comportamentelor cu risc sporit la tineri; Serviciul Sprijin tinerilor funcţionează în baza urmatoarelor principii: Confidenţialitatea informaţiei; Abordare individualizată a tinerilor; Respectarea opiniei tinerilor; Asigurarea participării; Abordarea multidişciplinară a tinerilor. Nondiscriminarea tinerilor. Serviciul ,,Sprijin tinerilor ieşiţi din serviciile de plasament” presupune: Consiliere vocaţională; Mediere şi asistare la angajarea în cîmpul muncii; Orientarea profesională, însoţire pentru înmatriculare la studii; Asistenţă psihologică; Consultații juridice; Informare şi referire către alte servicii sociale. Centrarea pe beneficiar este unul din elementele cheie al serviciului. Iar modalitățile de realizare sunt diverse – acoperind nevoile de bază, oferind servicii sociale sau asigurînd oportunități de dezvoltare. Vă puteţi se adresa : asistentului social din comunitatea dumneavoastră sau angajaţilor Serviciului Sprijin pentru tineri de la raion.