Statutul de îngrijitor sau asistent personal

Anul acesta copilul a primit grad de dezabilitate accentuat (Tulburare schizotipală cu sindrom obsesiv compulsiv,....) Tata copilului lucrează, eu trebuie să fiu cu el, instruire la domiciliu. Nu pot primi ajutor social din motivul că nu am un statut. Certificatul de șomer nu mi-l acordă. Pot fi îngrijitor sau asistent personal pentru copilul meu?

  • Nume: Maria
  • Data: 2021-02-03
  • 1

RĂSPUNSURILE PARAJURIȘTILOR (1)

OLTEANU Viorica

Data: 2021-02-05

Serviciul de asistenţă personală – pentru se acordă doar persoanele cu dizabilităţi severe care necesită îngrijire, însoţire şi supraveghere permanentă din partea unei alte persoane în procesul integrării lor în societate (în domeniile protecţiei sociale, muncii, asistenţei medicale, instructiv-educativ, informaţional, al accesului la infrastructură etc.), conform recomandărilor din programul individual de reabilitare şi incluziune socială şi conform evaluării complexe a persoanei/familiei, realizată de asistentul social angajat de structura teritorială de asistenţă socială pentru primărie şi de echipa multidisciplinară, dar la dumneavoastră copilul are dizabilitate accentuată, şi respectiv nu se încadrează în acest serviciu, Însă puteţi fi îngrijitorul copilului prin o concluzie medicală în care să fie indicat că copilul are nevoie de îngrijire permanentă, cu această întrebare adresaţ-vă medicului de familie.