Reducerea statelor de personal

După reducerea cadrelor,seful-adjunct refuză să achite indemnizația de concediere,conform art.86 (alin.1),motivând că vrea să consulte juristul,și nu avem încredere că vom primi.Pana aici toate acțiunile lor nu s-au părut legale și noi la fel ne-am adresat la ANOFM pentru a găsi un loc de muncă . Mulțumim .

  • Nume: Anonim
  • Data: 2019-12-04
  • 1

RĂSPUNSURILE PARAJURIȘTILOR (1)

BEȚIȘOR Lucia

Data: 2019-12-10

In caz de reducere a statelor de personal, angajatorul este obligat conform art. 88 din CM al RM să emite ordin de preavizare a personalului cu 2 luni înainte de reducerea statelor de personal. Concomitent cu preavizarea în legătură cu reducerea statelor de personal, angajatorul va propune în scris salariatului preavizat un alt loc de muncă (funcţie) în cadrul unităţii respective şi va acorda salariatului, ce urmează a fi concediat, o zi lucrătoare pe săptămînă cu menţinerea salariului mediu pentru căutarea unui alt loc de muncă. În conformitate cu articolul 184 din Codul muncii, angajatorul trebuie să preavizeze salariatul, prin ordin (dispoziţie, decizie, hotărâre), sub semnătură, despre intenţia sa de a rezilia contractul individual de muncă. Ceea ce trebuie să cunoască angajatorul este că diferă termenele de preavizare, în funcție de situația care s-a creat: cu 2 luni înainte angajatul va fi anunțat despre decizia de concediere în caz de concediere în legătură cu lichidarea unităţii sau încetarea activităţii angajatorului persoană fizică, cu reducerea numărului sau a statelor de personal la unitate; cu o lună înainte – în caz de concediere în legătură cu constatarea faptului că salariatul nu corespunde funcţiei deţinute sau muncii prestate ca urmare a calificării insuficiente. În această perioadă, salariatului i se acordă cel puţin o zi lucrătoare pe săptămână, cu menţinerea salariului mediu, pentru căutarea unui alt loc de muncă. La încetarea contractului individual de muncă ca urmare a încălcării de către salariat a obligaţiilor sale de muncă preavizarea nu este obligatorie.