pensie anticipata

Buna. 1990-95 studii superioare. 1994 - 2022 am lucrat la o intrepridere (de stat) cu grafic de lucru non-stop, pe 1 salariu - cel putin 168 de ore/ 5 zile saptamanal (si weekend). In perioada 1996 - 2011 am lucrat si la alta intreprindere cu capital de stat, in ture de 24 ore - cel putin 168 de ore, 1 zi din 4. (si weekend) Aveam cam 1 zi de odihna pe luna. Teoretic stagiul ar fi de 43 de ani. Cum pot iesi la pensie anticipat daca la ambele servicii am fosr tabelat cu zile compelete de munca? Multumesc.

  • Nume: Adrian
  • Data: 2022-02-16
  • 1

RĂSPUNSURILE PARAJURIȘTILOR (1)

Șchiopu Veronica

Data: 2022-02-21

Bună ziua dle Adrian, ar trebui să vă adresați cu acestă întrebare către Caselor teritoriale de asigurări sociale. La cererea de stabilire a pensiei anticipate pentru carieră lungă se anexează următoarele documente în original şi copie: - buletinul de identitate al solicitantului; - carnetul de muncă sau alte documente ce confirmă stagiul de cotizare (extrase din ordine cu privire la angajare/eliberare, certificate); - certificatul de căsătorie/divorţ (după caz); - certificatele de naştere a copiilor (în cazul femeilor); - extras din ordinele de acordare a concediilor de îngrijire a copilului sau documente ce confirmă activitatea în muncă în perioada de 3 ani de la naşterea copilului; - certificat cu privire la perioadele beneficierii de indemnizaţie pentru incapacitate temporară de muncă (foi de boală) - la necesitate, conform recomandărilor specialiştilor Caselor teritoriale de asigurări sociale.