Pensie alimentara pentru parinti

Cind un părinte are dreptul la pensie alimentara

  • Nume: Anonim
  • Data: 2023-09-17
  • 1

RĂSPUNSURILE PARAJURIȘTILOR (1)

Macari Tamara

Data: 2023-09-19

Buna ziua. Vedeti mai jos prevederile Codul Familiei Articolul 80. Obligaţia copiilor majori de a-şi întreţine părinţii (1) Copiii majori apţi de muncă sînt obligaţi să-şi întreţină şi să-şi îngrijească părinţii inapţi de muncă care necesită sprijin material. (2) Dacă nu există un contract privind întreţinerea părinţilor inapţi de muncă care necesită sprijin material, problema achitării pensiei de întreţinere de către copiii majori se soluţionează pe cale judecătorească. (3) Cuantumul pensiei de întreţinere se stabileşte de instanţa judecătorească într-o sumă bănească fixă plătită lunar, ţinîndu-se cont de starea materială şi familială a părinţilor şi a copiilor, de alte circumstanţe importante. (4) La stabilirea cuantumului pensiei, instanţa judecătorească este în drept să ţină cont de toţi copiii majori ai părintelui respectiv, indiferent de faptul dacă acţiunea a fost pornită faţă de unul, cîţiva sau toţi copiii. (5) copilul poate fi eliberat de obligația de a-și întreține părinții înapți de muncă, care necesită sprijin material, dacă instanța judecătorească va stabili că aceștea s-au eschivat de la îndeplinirea obligațiilor părintești față de copii săi minori. (6) Copiii ai căror părinţi sînt decăzuţi din drepturile părinteşti se scutesc de obligaţia de întreţinere a acestora. Articolul 81. Participarea copiilor majori la cheltuielile suplimentare în favoarea părinţilor (1) În circumstanţe excepţionale (boală gravă, dizabilitate severă sau accentuată, mutilare sau alt viciu al părintelui etc.), copiii majori pot fi obligaţi de către instanţa judecătorească să participe la cheltuielile suplimentare generate de aceste circumstanţe dacă lipseşte un contract între părţi sau dacă copiii refuză să participe benevol la aceste cheltuieli. (2) Modul de participare a copiilor majori la cheltuielile suplimentare în favoarea părinţilor şi cuantumul acestora se determină de instanţa judecătorească, conform dispoziţiilor art.80. (3) INSTANŢA JUDECĂTOREASCĂ ESTE ÎN DREPT SĂ ELIBEREZE COPIII MAJORI DE PARTICIPAREA LA CHELTUIELILE SUPLIMENTARE ÎN FAVOAREA PĂRINŢILOR DACĂ SE VA STABILI CĂ ACEŞTIA S-AU ESCHIVAT DE LA ÎNDEPLINIREA OBLIGAŢIILOR PĂRINTEŞTI FAŢĂ DE ACEŞTI COPII, CHIAR ŞI ÎN CAZUL CÎND COPIII PLĂTESC PENSIA DE ÎNTREŢINERE.