Pensie alimentara fiind oficial in casatorie

Buna ziua, eu cu sotul meu nu locuim impreuna din dec.2022.De la inceput,dansul mai aducea ceva bani, dar de 3 luni nu vine si nici nu aduce bani.Avem 2 copii minori la intretinere.Am deci 2 intrebari, stiu ca pot primi pensia alimentara fiind in casatorie ,ce sa fac? si a 2-a intrebare- cuantumul % din sal.oficial pentru 1 copil.Va multumesc

  • Nume: Anonim
  • Data: 2023-08-25
  • 1

RĂSPUNSURILE PARAJURIȘTILOR (1)

CRÎȘMARU Iulian

Data: 2023-09-07

Potrivit Art.74 alin.(1) din Cod Nr. 1316 din 26-10-2000 Codul famliei, părinţii sînt obligaţi să-şi întreţină copiii minori şi copiii majori inapţi de muncă care necesită sprijin material. Potrivit Art.74 alin.(2) şi alin.(3) din Cod Nr. 1316 din 26-10-2000 Codul famliei, modul de plată a pensiei de întreţinere se determină în baza unui contract încheiat între părinţi sau între părinţi şi copilul major inapt de muncă. Dacă lipseşte un atare contract şi părinţii nu participă la întreţinerea copiilor, pensia de întreţinere se încasează pe cale judecătorească, la cererea unuia dintre părinţi. Deci, pentru a beneficia de plată a pensiei de întreţinere pentru copilul minor, fie ajungeţi cu soţul la o înţelegere amiabilă în acest sens, fie depuneţi o cerere de stabilire a pensiei de întreţinere pe cale judecătorească. Potrivit Art.75 din Cod Nr. 1316 din 26-10-2000 Codul famliei, pensia de întreţinere pentru copilul minor se încasează din salariul şi/sau din alte venituri ale părinţilor în mărime de 1/4 - pentru un copil, 1/3 - pentru 2 copii şi 1/2 - pentru 3 şi mai mulţi copii. Cuantumul cotelor stabilite la mai sus poate fi micşorat sau majorat de instanţa judecătorească, ţinîndu-se cont de starea materială şi familială a părinţilor, de alte circumstanţe importante. În cazul în care unii copii rămîn cu un părinte, iar alţii - cu celălalt, pensia de întreţinere plătită în favoarea părintelui mai puţin asigurat se stabileşte într-o sumă bănească fixă. Potrivit Art.76 din Cod Nr. 1316 din 26-10-2000 Codul famliei, în cazurile cînd părintele care datorează întreţinere copilului său are un salariu şi/sau alte venituri neregulate sau fluctuabile ori primeşte salariu şi/sau alte venituri, total sau parţial, în natură, ori nu are un salariu şi/sau alte venituri, precum şi în alte cazuri cînd, din anumite motive, încasarea pensiei de întreţinere, sub forma unei cote din salariu şi/sau alte venituri, este imposibilă, dificilă sau lezează substanţial interesele uneia dintre părţi, instanţa judecătorească poate să stabilească cuantumul pensiei de întreţinere într-o sumă bănească fixă plătită lunar sau, concomitent, într-o sumă bănească fixă şi sub forma unei cote din salariu şi/sau alte venituri. Cuantumul sumei băneşti fixe încasate în conformitate cu alin. (1) se determină de instanţa judecătorească, ţinîndu-se cont de starea materială şi familială a părţilor, de alte circumstanţe importante şi păstrîndu-se, dacă este posibil, nivelul anterior de asigurare materială a copilului. După pronunțarea Hotărârii de judecată, dacă aceasta nu va fi atacată în termen de 30 zile, se va solicita eliberarea titlului executoriu care va fi prezentat executorului judecătoresc pentru încasarea sumei.