Pensia pentru dezabilitate

De cite ori pot contesta rezultatul comisiei de expertiza da ca mu sint de acord cu rezultatul?

  • Nume: Anonim
  • Data: 2020-08-20
  • 1

RĂSPUNSURILE PARAJURIȘTILOR (1)

OLTEANU Viorica

Data: 2020-08-25

În cazul în care persoana nu este de acord cu decizia de încadrare în grad de dizabilitate primar/repetat sau de neîncadrare în grad de dizabilitate, aceasta o poate contesta, în termen de 30 de zile lucrătoare de la comunicare, prin depunerea sau expedierea, inclusiv online, a cererii de contestație la structurile teritoriale ale Consiliului sau la Consiliu, ai căror angajaţi le introduc și în Sistemul informațional automatizat. Contestația privind dezacordul cu decizia echipei din cadrul serviciului pentru determinarea gradului de dizabilitate se examinează de către unul dintre serviciile de control din cadrul Consiliului, căruia i-a fost repartizată aleatoriu de către biroul de înregistrare și arhivare. Termenul de examinare este de pînă la 30 de zile lucrătoare de la data înregistrării cererii de contestație. Ca urmare a efectuării controlului în cazul examinării contestației, sesizărilor/adresărilor, serviciile de control al determinării gradului de dizabilitate transmit biroului de înregistrare și arhivare, în aceeași zi, decizia privind controlul determinării gradului de dizabilitate (formularul nr.9), cu măsurile care urmează a fi întreprinse de către echipa serviciului pentru determinarea gradului de dizabilitate a Consiliului, după caz, instituția/autoritatea responsabilă. Un exemplar al deciziei se transmite de către biroul de înregistrare și arhivare și persoanei contestatare/supuse controlului. În cazul în care decizia privind controlul determinării gradului de dizabilitate (formularul nr.9) prevede modificarea gradului de dizabilitate, neîncadrarea sau încadrarea în grad de dizabilitate, echipa din cadrul serviciului pentru determinarea gradului de dizabilitate a Consiliului, în termen de 3 zile lucrătoare, anulează certificatul de încadrare în grad de dizabilitate și programul individual de reabilitare și incluziune socială și/sau eliberează un nou certificat de încadrare în grad de dizabilitate sau certificat de neîncadrare în grad de dizabilitate, cu respectarea procedurilor din prezenta Instrucțiune. Totodată, Consiliul transmite, prin intermediul Sistemului informațional automatizat, datele persoanelor încadrate sau neîncadrate în grad de dizabilitate, ale persoanelor cărora li s-a modificat gradul de dizabilitate Casei Naționale de Asigurări Sociale, Companiei Naționale de Asigurări în Medicină, Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă și structurilor teritoriale de asistență socială, iar în cazul lipsei interoperabilității Sistemului informațional automatizat cu sistemele informaționale ale acestora, transmit săptămînal listele persoanelor în format electronic, conform acordurilor semnate cu Consiliul. În caz de dezacord cu decizia serviciului de control, aceasta poate fi contestată de către persoana vizată, în termen de 15 zile lucrătoare de la primirea deciziei, prin depunerea și expedierea, inclusiv online, a cererii de contestaţieadresate Consiliului. Examinarea contestației privind dezacordul cu decizia serviciilor de control al determinării gradului de dizabilitate se efectuează de către Comisia de litigii de pe lîngă Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, în decurs de 30 de zile lucrătoare de la data înregistrării cererii de contestare la Consiliu. Componența nominală a Comisiei de litigii și Regulamentul de organizare și funcționare a acesteia se aprobă prin ordinul ministrului sănătății, muncii și protecției sociale. Deciziile Comisiei de litigii pot fi contestate în modul stabilit de legislaţie.