Pensia militara

Salut! Sotul a activat in cadrul sistemului Penitenciar si s-a pensionat conform vechimii in munca in anul 2013. In 2020 in septembrie a decedat.Eu nu lucrez , am doi copii ,dintre care un student,altul nu este angajat la lucru.Am dreptul sa primesc ceva macar din pensia sotului ? Din motivul pierderii intretinatorului ?

  • Nume: Moldovan Efrosenia
  • Data: 2020-10-03
  • 1

RĂSPUNSURILE PARAJURIȘTILOR (1)

Șchiopu Veronica

Data: 2020-10-07

Bună ziua. Pensia de urmaş se acordă dacă persoana decedată beneficia de pensie pentru limită de vârstă sau de pensie de dizabilitate ori îndeplinea condiţiile pentru obţinere unei pensii de dizabilitate. Pensia de urmaş se acordă următoarelor categorii: 1) copiilor până la vârsta de 18 ani sau, dacă își continuă studiile în instituții de învățământ de zi (secundar, mediu de specialitate și superior), până la terminarea acestora, fără a depăși vârsta de 23 de ani, se calculează în mărime de 75% pentru fiecare urmaș, dar nu mai puțin decât cuantumul alocației sociale pentru pierderea întreținătorului. 2) soţului supravieţuitor dacă la momentul decesului întreţinătorului sau pe parcursul a 5 ani după deces, a împlinit vârsta de pensionare sau a fost încadrat în gradul de dizabilitate sever sau accentuat, a avut cel puţin 15 ani de căsătorie cu persoana decedată şi nu s-a recăsătorit, în cuantum de 50%; 3) soţului supravieţuitor sau tutorelui (curatorului) care are în îngrijire copii sub vârsta de 3 ani ai întreţinătorului decedat, pe perioadele de neîncadrare în muncă sau de aflare în concediu pentru îngrijirea copilului până la vârsta de 3 ani, în cuantum de 50%.