Invaliditate

Unde pot contesta decizia referitor la invaliditate

  • Nume: Anonim
  • Data: 2020-12-12
  • 1

RĂSPUNSURILE PARAJURIȘTILOR (1)

OLTEANU Viorica

Data: 2020-12-14

se poate la structurile teritoriale ale Consiliului de la locul de trai al persoanei. Conform INSTRUCŢIUnii privind determinarea gradului de dizabilitate VIII. MODUL DE SOLUȚIONARE A LITIGIILOR 66. În cazul în care persoana nu este de acord cu decizia de încadrare în grad de dizabilitate primar/repetat sau de neîncadrare în grad de dizabilitate, aceasta o poate contesta, în termen de 30 zile lucrătoare de la comunicare, prin depunerea și expedierea, inclusiv online, a cererii de dezacord către Consiliu. 67. Contestaţiile împotriva deciziilor echipelor din cadrul serviciului pentru determinarea gradului de dizabilitate se examinează, în termen de 30 zile lucrătoare din data înregistrării cererii de dezacord, de către unul dintre serviciile 35 \\172.17.20.4\operatori\008\ANUL 2018\HOTARIRI\4398\4398-redactat-ro.docx de control din cadrul Consiliului, căruia i-au fost repartizate aleatoriu de către biroul de înregistrare și arhivare. 68. Ca urmare a examinării contestației, responsabilul de activitatea serviciului de control informează în scris în aceiași zi directorul Consiliului despre decizia luată: confirmarea gradului de dizabilitate; modificarea gradului de dizabilitate, neîncadrarea în grad de dizabilitate sau încadrarea în grad de dizabilitate, cu anexarea Deciziei privind controlul determinării gradului de dizabilitate. 69. În cazul modificării gradului de dizabilitate, neîncadrării sau încadrării în grad de dizabilitate, directorul Consiliului solicită în scris echipei din cadrul serviciului pentru determinarea gradului de dizabilitate, în termen de 3 zile lucrătoare, anularea Certificatului de încadrare în grad de dizabilitate și a Programului individual de reabilitare și incluziune socială și/sau eliberarea unui nou Certificat de încadrare în grad de dizabilitate și/sau a Certificatului de neîncadrare în grad de dizabilitate, cu respectarea procedurilor din prezenta Instrucțiune. Totodată, directorul Consiliului informează și solicită în scris în aceiași zi Casei Naţionale de Asigurări Sociale, structurii teritoriale de asistenţă socială, instituţiei medico-sanitare, structurii teritoriale de ocupare a forţei de muncă, după caz instituției educaţionale, de la locul de trai al persoanei despre anularea Certificatului încadrare în grad de dizabilitate și a Programului individual de reabilitare și incluziune socială și necesitatea stopării acordării măsurilor de protecție socială sub formă de prestații și servicii sociale și revizuirea altor servicii de care beneficiază. 70. În caz de dezacord cu decizia serviciului de control, aceasta poate fi contestată de către persoană, în termen de 15 zile lucrătoare de la comunicare, prin depunerea și expedierea, inclusiv online, a cererii de dezacord către Consiliu. 71. Contestaţiile împotriva deciziilor consiliilor de control se examinează, în decurs de 10 zile lucrătoare din data înregistrării cererii de dezacord la Consiliu, de către o comisie de experți în determinarea dizabilității, aprobată prin ordinul directorului Consiliului, care examinează setul de documente și verifică respectarea prevederilor legale din domeniu, a metodologiei de lucru și corectitudinea stabilirii gradului de dizabilitate în baza criteriilor aprobate, și decid asupra admiterii contestației ca fiind întemeiată, precum și oportunitatea transmiterii spre examinare Comisiei de Litigii de pe lîngă Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale sau respingerea contestației ca fiind neîntemeiată, cu informarea în scris a contestatarului. 72. Componența nominală a Comisiei de Litigii și Regulamentul de organizare și funcționare a acesteia se aprobă prin ordinul ministrului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale. 73. Deciziile Comisiei de Litigii pot fi contestate în modul stabilit de legislaţia.