Îndemnizații pentru nașterea copilului

Bună ziua! La moment soția mea este însărcinată și nu este angajată în câmpul muncii pe când eu am un post bine plătit. De ce tipuri de îndemnizații aș putea beneficia eu ca tată? Cum se calculează acestea? As putea eu să beneficiez de concediul de paternitate plătit și în același timp să muncesc?

  • Nume: Sergiu
  • Data: 2018-06-18
  • 1

RĂSPUNSURILE PARAJURIȘTILOR (1)

MOISEI Evghenia

Data: 2018-07-17

Dreptul la indemnizaţie paternală se acordă tatălui asigurat în sistemul public de asigurări sociale, angajat în baza contractului individual de muncă sau aflat în raport de serviciu în baza actului administrativ, pentru îngrijirea copilului nou-născut, cu domiciliul sau reşedinţa în Republica Moldova. Indemnizaţia paternală se stabileşte salariaţilor asiguraţi în sistemul public de asigurări sociale, care: - are un stagiu total de cotizare de cel puţin 3 ani sau de cel puţin 9 luni, realizat în ultimele 24 luni premergătoare datei naşterii copilului; - tatălui copilului nou-născut i s-a acordat, la cerere, concediu paternal la unitatea de la locul de muncă de bază în primele 56 de zile de la data naşterii copilului; - tatăl copilului nou-născut a solicitat stabilirea indemnizaţiei paternale în termen de 30 de zile din data acordării concediului paternal; - tatăl copilului nou-născut a realizat un venit asigurat la locul de muncă de bază în ultimele 3 luni premergătoare lunii naşterii copilului. Indemnizaţia paternală se acordă pentru o perioadă de 14 zile calendaristice. În cazul copiilor gemeni (tripleţi, cvadrupleţi etc.) se acordă o singură indemnizaţie paternală. După expirarea concediului de maternitate, în baza unei cereri scrise, tatilor copiilor nou-nîscuți, li se acordă un concediu parţial plătit pentru îngrijirea copilului pînă la vîrsta de 3 ani, cu achitarea indemnizaţiei din bugetul asigurărilor sociale de stat. Concediul parţial plătit pentru îngrijirea copilului poate fi folosit integral sau pe părţi în- orice timp, pînă cînd copilul va împlini vîrsta de 3 ani. Acest concediu se include în vechimea în muncă, inclusiv în vechimea în muncă specială, şi în stagiul de cotizare. Cuantumul indemnizaţiei paternale constituie 100% din venitul mediu lunar asigurat realizat la locul de muncă de bază în ultimele 3 luni premergătoare lunii naşterii copilului, (venit din care au fost calculate şi achitate contribuţii de asigurări sociale), care se determină prin împărţirea venitului asigurat realizat la locul de muncă de bază la numărul de luni în care acesta a fost realizat în ultimele 3 luni calendaristice premergătoare lunii naşterii copilului. Venitul asigurat pentru lunile incluse în calcul la determinarea bazei de calcul a indemnizaţiei paternale nu poate depăşi suma a 5 salarii medii lunare prognozate pe economie pentru anul respectiv înmulţită la 3 sau la numărul de luni în care persoana a realizat venit asigurat. În cazul în care în calcul se include anul calendaristic incomplet, venitul asigurat se plafonează reieşind din numărul de luni în care a fost realizat venitul asigurat pentru anul respectiv. Salariul mediu lunar prognozat pe economie este aprobat de Guvern. Venitul asigurat pentru o zi calendaristică se determină prin împărţirea venitului mediu lunar asigurat la numărul de zile calendaristice din luna pentru care se plăteşte indemnizaţia. Aveti dereptul să activați și să beneficiați de indemnizaţia lunară pentru creşterea copilului până la împlinirea vârstei de 3 , cu condiția că activați cu durața parțială de muncă, fapt confirmat prin ordin emis de angajator.