Indemnizatii pentru gravide

Buna ziua, am nevoie de ajutor in privinta indemnizatiilor pentru gravide. Lucrez oficial in firma deja de 9 ani. Am instiintat conducerea demult timp ca planific sarcina. Cind am ramas insarcinata, am anuntat conducerea, dar am primit raspuns ca firma este in faliment, si ca are datorii la stat pe impozite si ca no sa primesc nimic pentru buletin si platile pentru gravide si dupa nastere. Ce sa fac, unde sa ma adresez pentru a rezolva si a beneficia si eu de toate platile conform legii. Mersi

  • Nume: Galina
  • Data: 2023-03-26
  • 1

RĂSPUNSURILE PARAJURIȘTILOR (1)

CRÎȘMARU Iulian

Data: 2023-04-04

Potrivit p.6 lit.a) din Hotărîrea Guvernului Nr. 1246 din 19-12-2018 pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea/suspendarea statutului de persoană asigurată în sistemul asigurării obligatorii de asistenţă medicală, persoanele angajate prin contract individual de muncă, conform Codului muncii al Republicii Moldova nr.154/2003, indiferent de termenul de angajare şi forma de retribuire a muncii, pentru care sînt achitate primele de sistemul asigurării obligatorii de asistenţă medicală (AOAM) în cotă procentuală la salariu şi alte recompense, se consideră persoane asigurate. Potrivit prevederilor Art.4 alin.(1) din Legea Nr. 289 din 22-07-2004 privind indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă şi alte prestaţiide asigurări sociale, plata prestațiilor de asigurări sociale prevăzute de indemnizaţie de maternitate şi indemnizaţie pentru creşterea copilului pînă la împlinirea vîrstei de 3 ani, se efectuează integral de la bugetul asigurărilor sociale de stat. Respectiv angajatorul nu are careva cheltuieli suplimentare legate achitarea indemnizaţiilor pentru femeile gravide cît şi după naştere şi nu este nici un risc pentru d-voastră. Indemnizaţia de maternitate se acordă femeilor asigurate care se află în concediu de maternitate începând cu a 30 săptămână de sarcină pe o perioadă de 126/140 zile calendaristice. În cazul sarcinilor cu 3 sau mai mulţi feţi, indemnizaţia de maternitate se acordă integral la a 24-a săptămână de sarcină, pe o perioadă de 182 zile calendaristice. Femeile asigurate au dreptul la indemnizaţie de maternitate indiferent de durata stagiului de cotizare. Acte neecsare: a) certificatul de concediu medical în original; b) buletinul de identitate (în original şi în copie); Cuantumul lunar al indemnizaţiei de maternitate este de 100 % din baza de calcul. Baza de calcul al indemnizaţiei de maternitate o constituie venitul mediu lunar asigurat realizat în ultimele 12 luni calendaristice premergătoare lunii producerii riscului asigurat (maternitate), venit din care, la data stabilirii indemnizației de maternitate, au fost calculate şi plătite contribuţii de asigurări sociale. Începând cu 1 martie 2023 indemnizația de maternitate se calculează din venitul asigurat al unuia dintre soții asigurați, care va determina un cuantum mai mare al indemnizației de maternitate.