Grad de invalitate

Sint diagnosticata cu o tumoare maligna din anul 2018, in prezent mi s- a luat gradul accentuat s i s- a dat gradul mediu,e posibil așa ceva?

  • Nume: Anonim
  • Data: 2020-01-21
  • 1

RĂSPUNSURILE PARAJURIȘTILOR (1)

Șchiopu Veronica

Data: 2020-01-28

Bună ziua vă aduc la cunoștință ca toate persoanele care nu sînt de acord cu decizia de încadrare în grad de dizabilitate au dreptul de a o contesta la Comisia de litigii, un organ colegial consultativ înființat pe lîngă Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei. Deciziile Comisiei de litigii pot fi contestate în modul stabilit de lege.