dovada că solicitantul a suportat cheltuielile ocazionate de deces

Pentru ajutor de deces acordat persoanelor asigurate în sistemul public de asigurări sociale al Republicii Moldova actele ce confirmă cheltuielile ocazionate de deces, se solicită la toti solicitanții sau doar la care nu sunt rude?Prin ce acte se confirmă ca au avut cheltuieli? Multumesc anticipat..

  • Nume: Televca Aliona
  • Data: 2020-03-20
  • 1

RĂSPUNSURILE PARAJURIȘTILOR (1)

MĂRCUȚĂ Lilia

Data: 2020-03-23

Ajutorul de deces se acordă o singură dată, în sumă fixă, unei singure persoane care prezintă actul de înregistrare a decesului, eliberat de organul abilitat al Republicii Moldova.Ajutorul de deces se stabileşte în baza cererii depuse de către o singură persoană care are dreptul de a o primi, însoţită de următoarele documente: a) buletinul de identitate/buletinul provizoriu (în original şi în copie); b) certificatul de deces sau, după caz, actul de înregistrare a decesului (în original şi în copie); c) după caz, actele ce confirmă cheltuielile ocazionate de deces. Cererea privind acordarea ajutorului de deces se depune în termen de 12 luni de la data decesului în casa teritorială de asigurări sociale în care s-a aflat la evidenţă sau în raza căreia a domiciliat persoana decedată. Ajutorul de deces se stabileşte şi se plăteşte în termen de 3 zile lucrătoare de la data depunerii tuturor actelor necesare.Cuantumul ajutorului de deces acordat în anul 2020 constituie 1100 lei.