Cum se calculează mărimea ajutorului social?

Ați putea să mă ajutați vă rog cu informații referitor la calculul mărimii ajutorului social?

  • Nume: Anonim
  • Data: 2018-04-17
  • 1

RĂSPUNSURILE PARAJURIȘTILOR (1)

ILCO Nicolae

Data: 2018-04-21

Marimea ajutorului social lunar se stabileşte ca diferenţa intre venitul lunar minim garantat al familiei şi venitul global al acesteia. Marimea venitului lunar minim garantat constituie 961 lei. La stabilirea venitului global al familiei se iau in considerare veniturile obţinute in forma baneasca din munca retribuita, veniturile din toate tipurile de activitate antreprenoriala, veniturile realizate din folosirea terenurilor agricole şi a loturilor de pamint, precum şi alte tipuri de venituri, inclusiv cele din proprietate. In cazul prestaţiilor de asigurari şi de asistenţa sociala, se iau in calcul cuantumurile stabilite. La calcularea venitului global al familiei se iau in considerare veniturile curente realizate de membrii acesteia. In cazul in care cuantumul lunar al ajutorului social calculat pentru o familie este mai mic de 25 de lei, ajutorul social se va stabili in cuantum de 25 de lei pe luna.