Contestare gradului de dezabilitate

Buna ziua!!! Am asa o intreb are tatal meu anul acesta a depus repeta la grupa si comisia a luat hotarirea sai modifice grupa din gradul 2 in gradul 3... Insa starea de sanatate a lui sa inrautatit cu mult nu mai este cum era cind a.. As putea afla pe ce adresa as putea trimite scrisoare de contestare... Si adresa Electronic?? Multumesc anticipat!

  • Nume: Maria
  • Data: 2020-07-30
  • 1

RĂSPUNSURILE PARAJURIȘTILOR (1)

MOISEI Evghenia

Data: 2020-08-05

Bună ziua! Modul de contestare a deciziei echipei din cadrul Serviciului pentru determinarea gradului de dizabilitate În cazul în care persoana nu este de acord cu decizia de încadrare în grad de dizabilitate primar/repetat sau de neîncadrare în grad de dizabilitate, aceasta o poate contesta, în termen de 30 de zile lucrătoare de la comunicare, prin depunerea și expedierea, inclusiv online, a cererii de contestaţie adresate Consiliului. Contestaţia se examinează, în termen de 30 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii de contestaţie, de către unul dintre serviciile de control din cadrul Consiliului, căruia i-a fost repartizată aleatoriu de către biroul de înregistrare și arhivare. Serviciile de control la care s-a distribuit aleatoriu dosarul electronic, se convoacă în ședință și, după analiza dosarului, documentației iau decizia și întocmesc documentele care se impun. În cazul modificării gradului de dizabilitate, neîncadrării sau încadrării în grad de dizabilitate, directorul Consiliului solicită în scris echipei din cadrul serviciului pentru determinarea gradului de dizabilitate, în termen de 3 zile lucrătoare, anularea certificatului de încadrare în grad de dizabilitate și a programului individual de reabilitare și incluziune socială și/sau eliberarea unui nou certificat de încadrare în grad de dizabilitate sau a certificatului de neîncadrare în grad de dizabilitate, cu respectarea procedurilor. În caz de dezacord cu decizia serviciului de control, aceasta poate fi contestată de către persoana vizată, în termen de 15 zile lucrătoare de la comunicare, prin depunerea și expedierea, inclusiv online, a cererii de contestaţie adresate Consiliului. Contestaţia deciziei serviciului de control se examinează, în decurs de 10 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii de contestaţiela Consiliu, de către o comisie de experți în determinarea dizabilității, care decide asupra admiterii contestației ca fiind întemeiată, precum și asupra oportunității transmiterii spre examinare Comisiei de litigii de pe lângă Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale sau respingerii contestației ca fiind neîntemeiată, cu informarea în scris a contestatarului. Termenul de examinare a contestaţiilor (de până la 3 luni de zile, termen care curge de la data înregistrării copiei deciziei cu procesul-verbal a Comisiei de experți, inclusiv cu cererea de contestare a deciziei Serviciului de control, din cadrul CNDDCM, în Registrul de evidență a corespondenței); Deciziile Comisiei de litigii pot fi contestate în modul stabilit de legislaţie. Adresa la care trebuie sa expediați scrisoare este cea de pe plic primită de către tatăl Dra si pe adresa municipiul Chișinău, str. Vasile Alecsandri 1 MD-2009 Adresa e-mail este cnddcm@cnddcm.msmps.gov.md Este important că contestația expediată on-line să fie însoțită și de o contestatie semnată în original prin intermediul oficiului postal. O zi bună să aveți!