Casa sociala

Buna ziua, cum poate o persoana invalida de gradul 1 sa obtina casa sociala. Nu are in propietate nimic. Este posibil prin intermediul unui jurist?

  • Nume: Ceaciru Mihail
  • Data: 2023-09-21
  • 1

RĂSPUNSURILE PARAJURIȘTILOR (1)

Macari Tamara

Data: 2023-09-27

Buna ziua, consiliile locale controlează şi răspund de fondul de locuinţe sociale situate pe teritoriul unităţilor administrativ-teritoriale respective. Locuinţele sociale se repartizează de către consiliile locale pe baza criteriilor stabilite anual de acestea, în condiţiile prevederilor prezentului capitol, şi de ele pot beneficia, în ordinea de prioritate stabilită de consiliile locale, următoarele categorii de persoane: tinerii căsătoriţi care au fiecare vârsta de până la 35 de ani, tinerii proveniţi din instituţii de ocrotire socială şi care au împlinit vârsta de 18 ani, invalizii de gradul I şi II, persoanele handicapate, pensionarii, veteranii şi văduvele de război, beneficiarii prevederilor Legii nr. 42/1990, republicată, şi ai Decretului-lege nr. 118/1990, republicat, alte persoane sau familii îndreptăţite. Pentru detalii vă adresați la autoritățile administrației publice locale (consiliile locale) unde vă aflați cu traiul.