Asigurare socială în caz de dezabilitate

Am fost operată, mi s-a scos un rinichi. Am fost angajată până la intervenție,m-am concediat fiind somată s-o fac. Am un stagiu de aproape 26 de ani. Ce fac acum, cine-mi achită buletinul? Cum acționez pentru a obține o pensie pentru dezabilitate?

  • Nume: Mustea Angela
  • Data: 2021-09-20
  • 1

RĂSPUNSURILE PARAJURIȘTILOR (1)

Cojocari Igor

Data: 2021-09-21

Bună ziua! Pentru a obține pensia pentru dezabilitate apelați la Casa Națională de Asigurări Sociale a Republicii Moldova, cu următoarele documente: 1. buletinul de identitate (în original şi copie); 2. carnetul de muncă (în original şi copie) sau alte documente ce confirmă stagiul de cotizare; 3. diploma de studii la secţia de zi a instituţiilor superioare de învăţământ (până la data de 01.01.1999) (în original şi copie); 4. livretul militar (în original şi copie) sau acte ce confirmă perioada de îndeplinire a serviciului militar; 5. documente ce confirmă perioada de îngrijire a unui invalid de grupa I sau a unui bătrân care a atins vârsta de 75 de ani (până la data de 01.01.1999); 6. alte acte după caz. Concediu de boală achită la fel Casa Națională de Asigurări Sociale a Republicii Moldova în baza la foaia de boală a Dvs., eliberată de către medic.