Ajutorul social

Eu nam lucrat 2 luni din pandemie in iunie am avut salariu de 9000. Salariu mediu lunar pentru anul 2019 constituia 5500.anul 2020 cu pandemia tot 5500 am solicitat sa-mi acorde ajutor mmaterial. Sunt mama solitara a 3 copii minori fara nici un ajutor. Ei au luat salariu pentru luna iunie. In asa fel am fost refuzata. Intrebarea mea, ei corect au procedat si daca e posibil cum se calculeaza ajutorul social

  • Nume: Casapu lilia
  • Data: 2020-08-26
  • 1

RĂSPUNSURILE PARAJURIȘTILOR (1)

MĂRCUȚĂ Lilia

Data: 2020-08-30

Bună ziua. La calcularea prestației de ajutor social se ia în calculsalariul pentru luna precedentă. Respectiv dacă ați depus cerere în luna iulie s-a luat în calcul salariul pentru luna iunie. Venitul lunar minim garantat (2) Cuantumul venitului lunar minim pentru fiecare membru al familiei se stabileşte după cum urmează: a) 100% din venitul lunar minim garantat pentru solicitant; b) 70% din venitul lunar minim garantat pentru fiecare alt membru adult al familiei; c) 75% din venitul lunar minim garantat pentru fiecare copil . Articolul 8. Venitul global al familiei (1) La stabilirea venitului global al familiei se iau în considerare veniturile obţinute în formă bănească din munca retribuită, veniturile din toate tipurile de activitate antreprenorială, veniturile realizate din folosirea terenurilor agricole şi a loturilor de pămînt, precum şi alte tipuri de venituri, inclusiv cele din proprietate. În cazul prestațiilor de asigurări şi de asistenţă socială, se iau în calcul cuantumurile stabilite. (2) La evaluarea bunăstării familiei în vederea stabilirii ajutorului social şi/sau a ajutorului pentru perioada rece a anului se iau în considerare componenţa familiei şi bunurile mobile şi imobile pe care le are în proprietate/folosinţă familia, utilizînd un set de caracteristici care identifică bunăstarea. (3) Deţinerea anumitor bunuri mobile şi imobile, precum şi unele caracteristici ale familiei sînt considerate drept indicator al bunăstării, exprimat în puncte. (4) Dacă punctajul este mai mare decît cel stabilit, familia nu este eligibilă pentru acordarea dreptului la ajutor şi/sau la ajutor pentru perioada rece a anului social. (5) Modul de evaluare a bunăstării familiei şi setul de caracteristici pentru evaluarea bunăstării familiei, exprimate în puncte, se aprobă de către Guvern. (6) La calcularea venitului global al familiei se iau în considerare veniturile curente realizate de membrii acesteia. Deţinerea anumitor bunuri mobile şi imobile, utilizarea anumitor servicii, precum şi unele caracteristici ale familiei sînt luate în considerare pentru evaluarea bunăstării familiei și sunt exprimate prin punctaj. Prin sumarea punctajului indicatorilor se obţine scorul total al familiei. Dacă acest scor este mai mic sau egal cu 88,46, familia este eligibilă pentru stabilirea dreptului la ajutor social şi/sau ajutor pentru perioada rece a anului. Venitul lunar minimgarantat de stat la moment constituie 1108 lei, deci familia Dvs ar trebui să aibă un venit lunar de 1108 lei pentru Dvs și câte 75 % pentru fiecare copil ,adică 831 lei. Familia Dvs nu se incadrează pentru a beneficia de prestația de ajutor social.