Ajutor social pe timpul pandemiei

Buna ziua..Tot se spune la televizor ca la cei care nu ai loc de munca li se va da ajutor social de 2800 lei (salariul minim). Unde sa ne adresam pentru a inregistra aceste cereri

  • Nume: Anonim
  • Data: 2020-04-01
  • 2

RĂSPUNSURILE PARAJURIȘTILOR (2)

OLTEANU Viorica

Data: 2020-04-03

Pentru a beneficia de dreptul de ajutor de şomaj, persoanele sunt rugate să depună cereri de solicitare la subdiviziunile teritoriale pentru ocuparea forței de muncă, prin poștă sau în format electronic, expediate la distanță, la adresa de e-mail a subdiviziunii teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă (STOFM), în a cărei rază îşi au domiciliul sau reşedinţa. Adresele electronice şi lista telefoanelor de contact ale STOFM (se anexează). Cererea de solicitare a statutului de șomer și/sau a ajutorului de șomaj urmează a fi depusă după intrarea în vigoare a legii și va fi însoțită de copiile buletinului de identitate, actelor care confirmă studiile și/sau calificarea deținută și o declarație pe propria răspundere, conform modelelor care pot fi descărcate aici: · cererea de solicitare a statutului de șomer; · cererea de solicitare a ajutorului de șomaj; · declarație pe propria răspundere. Ajutorul de șomaj se plătește lunar, de către Casa Națională de Asigurări Sociale în baza informațiilor prezentate de către subdiviziunile teritoriale pentru ocuparea forței de muncă. După ridicarea stării de urgență, ajutorul de șomaj pentru toți șomerii se va acorda în condițiile Legii nr.105/2018 cu privire la promovarea ocupării forței de muncă și asigurare de șomaj.

MĂRCUȚĂ Lilia

Data: 2020-04-22

Persoanele care se înregistraeză la birja muncii pentru a beneficia de ajutorul de șomaj obligatoriu trebuie să dețină poliță medicală. Dar dacă solicitați doar înregistrarea în calitate de șomer ce căutați un loc de muncă atunci polița medicală nu este obligatorie.Și ați putea să vă adresașți la as. social pentru a depune actele și completa cererea de ajutor social, doar după înregistrarea în calitate de șomer.Ce urmează să faceți va descris colega mai sus. Succes.