Ajutor social

Buna as vrea sa știu se acorda ajutor social pentru o mama singura cu doi copii ?

  • Nume: Anonim
  • Data: 2020-09-21
  • 1

RĂSPUNSURILE PARAJURIȘTILOR (1)

CHIRNICNII Viorica

Data: 2020-09-21

Conform legii 133 cu privire la ajutorul social , art. 5 : (1) De dreptul la ajutor social şi/sau la ajutor pentru perioada rece a anului beneficiază familiile defavorizate în cazul în care toţi membrii adulţi ai acesteia se încadrează în cel puţin una dintre următoarele situaţii: a) au atins vîrsta necesară pentru stabilirea pensiei conform legislaţiei; b) sînt persoane încadrate în diferite grade de dizabilitate; c) sînt şomeri înregistraţi la agenţia teritorială pentru ocuparea forţei de muncă şi nu refuză participarea la activitățile de interes comunitar; d) se află în perioada dintre săptămîna a 30-a de sarcină şi săptămîna a 12-a după naştere în cazul în care copilul se naşte mort sau moare în perioada concediului postnatal, ori îngrijeşte un copil pînă la vîrsta de 3 ani; e) îngrijesc un membru/membri ai familiei care necesită îngrijire din partea unei terțe persoane conform concluziei consiliului medical consultativ al instituției medico-sanitare publice; f) realizează venituri provenite din salarizare, cu timp integral sau parţial, din activitatea de antreprenoriat sau din activităţi legate de folosirea terenurilor agricole din extravilanul localităţilor.