Группа по инвалидности

Здравствуйте? У нас группа закончилось 8 августа, и у нас не было возможности прости комиссии для втэка и прошли в ноябрь и отправили документы в Кишинев, в декабре пришли результаты и там написано что оплата одобрено с сентября до сентября. А сейчас уже декабрь,, вопрос такой: За пропущенные месяца портить будет или нет? В результате с Кишиневе написано что одобрено с сентября чтобы портили до сентября,,,

  • Nume: Anonim
  • Data: 2020-12-26
  • 1

RĂSPUNSURILE PARAJURIȘTILOR (1)

Cobzaru liliana

Data: 2020-12-30

LEGEA Nr. 156 din 14-10-1998 privind pensiile de asigurări sociale de stat ​ articolul 22. Reluarea drepturilor la pensia de invaliditate (1) Pensionarul de invaliditate este supus reexpertizării medicale în termenele stabilite de C.E.M.V. (2) După fiecare reexpertizare, dreptul la pensia de invaliditate se menţine , se modifică sau se suspendă în conformitate cu decizia C.E.M.V. Modificarea şi suspendarea se efectuează începînd cu luna următoare celei în care s-a emis decizia medicală respectivă. (3) Neprezentarea la reexpertizarea medicală atrage încetarea plăţii pensiei, începînd cu luna următoare Reluarea în plată a pensiei de invaliditate se efectuează din ziua constatării invalidităţii dacă reexpertizarea a avut loc în termen de pînă la 3 ani după încetarea plăţii. (4) Dacă reexpertizarea a avut loc după expirarea a 3 ani de la încetarea plăţii pensiei, reluarea dreptului la pensia de invaliditate se efectuează în condiţiile art. 20 şi 21. Deci, urmeaza ca platile sa fie efectuate conform prevederile Deciziei comisie de la data de reexaminare indicata in decizie.