Este o cauza penala sau nu?

Bună seara! Am o întrebare, dacă puteți să mă ajutați cu un sfat? Cu ceva timp în urmă am stat în chirie la o persoană, neavând semnat un contract de locațiune. Din anumite considerente, am întîrziat cu plata lunară. Atunci, stăpânul a intrat in apartament, în lipsa mea, fără să mă anunțe și mi-a sustras toate actele personale care le aveam ( adeverință de naștere, buletin de identitate, diplome de absolvire , diplome de merit ș.a) , afirmând că mi le va întoarce cînd îi voi achita plata pentru chirie.

  • Nume: Anonim
  • Data: 2018-10-25
  • 1

RĂSPUNSURILE PARAJURIȘTILOR (1)

MOISEI Evghenia

Data: 2018-10-29

Conform Legii Nr. 273 din 09.11.1994 privind actele de identitate din sistemul naţional de paşapoarte, art 8 Obligațiile titularului de acte de identitate Titularul de acte este obligat: lit c) să comunice fără întîrziere autorităților competente despre pierderea, furtul, deteriorarea sau găsirea actului de identitate. art 9. ne explica care este răspunderea pentru încălcarea prezentei legi (1) Se consideră încălcare a prezentei legi: b) sustragerea, distrugerea, deteriorarea sau dosirea actelor de identitate; iar la punctul (2) Aceste şi alte încălcări ale prezentei legi atrag după sine răspundere în conformitate cu legislaţia în vigoare. Mai mult ca atit: Numele, prenumele, numărul de telefon, adresa de domiciliu, cea de e-mail, informația cu privire la salariu, rechizitele bancare, numărul de înmatriculare al mașinii, dar și orice altă informație cu ajutorul căreia putem identifica o persoană fizică sunt date cu caracter personal și pot fi folosite de altcineva doar cu acordul deținătorului. In conformitate cu Lege Nr. 133 din 08.07.2011privind protecţia datelor cu caracter personal este asigurata protecţia drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale persoanei fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal, în special a dreptului la inviolabilitatea vieţii intime, familiale şi private. Codul penal 985 din 18.04.2002 ne exclica conform art 360. Luarea, sustragerea, tăinuirea, degradarea sau distrugerea documentelor, imprimatelor, ştampilelor sau sigiliilor la punctul (2) Luarea, sustragerea, tăinuirea, degradarea, distrugerea sau păstrarea buletinelor de identitate sau a altor documente importante ale persoanelor fizice, cu intenţia de a limita libertatea persoanei, inclusiv libertatea de circulaţie, sau de a o lipsi de aceasta, se pedepseşte cu amendă în mărime de pînă la 500 unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 180 la 240 de ore, sau cu închisoare de pînă la 5 ani. Deci este interzisă darea, primirea sau solicitarea actului de identitate drept garanţie