Vaccin

Buna! Copilul meu nu este acceptat la gradinita pentru ca este nevaccinat, cu toate ca 2 ani a frecventat gradinita fara nici o problema! Cit de corecta, din punct de vedere juridic, este decizia lor?

  • Nume: Anonim
  • Data: 2018-09-10
  • 1

RĂSPUNSURILE PARAJURIȘTILOR (1)

CHIRNICNII Viorica

Data: 2018-09-18

Buna ziua. Potrivit prevederilor legale, în colectivități și instituții educaționale și de recreere se admit, în lipsa contraindicațiilor medicale, doar persoane vaccinate, în conformitate cu Programul național de imunizări (cap.IV, p.10 (3),iar în cap.V. “Responsabili pentru implementarea Programului și atribuțiile lor, p.24 (3) în responsabilitatea Ministerului Educației, instituțiilor de educație și învățămînt este concretizată responsabilitatea de cooperare cu instituțiile medicale pentru admiterea în instituții doar a persoanelor vaccinate, excepție servind unele stări medicale rare, care urmează a fi constatate de medicul de familie.Conform “Regulamentului instituției de învățămînt preșcolar”, aprobat prin decizia Ministerului Educației nr.8.5. din 16.12.2010 cu modificările și completările ulterioare, cap.VI, p.10, “Copiii sunt primiți în instituția preșcolară de către directorul ei în baza … extrasului din istoria dezvoltării copilului cu concluziile despre starea sănătății lui, certificatul despre contactul cu bolile contagioase…” Baza legală privind neadmiterea copiilor nevaccinați în colectivități și instituții educaționale și de recreere: 1. Constituția Republicii Moldova, cap.II, art.24, p.1, art.36; Cap.III, art.55. 2. Legea ocrotirii sănătății nr.411-XIII din 28.03.1995, cu modificările și completările ulterioare, cap.II, art.20, alin.2; cap.VI, art.47. 3. Legea cu privire la drepturile și obligațiunile pacientului, nr.263-XVI din 27.10.2005, (Monitorul oficial, nr.176-181/867 din 30.12.2005, art. 2,(alin. a, b, c); art.5 (alin.a, b); art.7, (alin. a,b,c). 4. Legea nr.10-16 din 3 februarie, 2009 privind supravegherea de stat a sănătății prublice, Monitorul official din 2009, nr.67, art.183 5. Hotărîrea de Guvern nr.1192 din 23.12.2010 cu privire la aprobarea Programului Național de imunizări pentru anii 2011-2015 6. Hotărîrea de Guvern nr.886 din 06.08.2007 Cu privire la aprobarea politicii naționale de sănătate, cap.VIII, pp. 140-147, 157, 159. 7. Declarația ONU cu privire la Drepturile Copilului (Rezoluția Asambleei generale ONU 1386 (XIV)-1959 și Convenția ONU privind Drepturile Copilului (Rezoluția Asambleei Generale ONU 44/25-1989) în care este specificat dreptul primordial al copilului la viață și sănătate.