Pot sa-mi schimb judecatorul?

Am luat un copil la adoptie si astazi pe14 august trebuea sa fie prima sentinta de judecata dar nu avut loc ca procurorul nu a venit.ne-a aminat judecata de adoptie in noiembrie .ca pleaca in concediu si mai devreme nici cum ca se duce in concediu.Pot sa-mi schimb judecatorul?

  • Nume: Elena
  • Data: 2018-08-14
  • 2

RĂSPUNSURILE PARAJURIȘTILOR (2)

BEȚIȘOR Lucia

Data: 2018-08-15

Buna ziua dvs scrieti o cerere de recuzare catre presedintele instanței pentru a solutia problema dvs. Conform Dreptului la recuzarea judecătorilor în temeiurile prevăzute de lege (art.50 CPC) constituie o garanţie a independenţei şi imparţialităţii instanţei de judecată. Ordinea procesuală a soluţionării cererilor de recuzare a judecătorilor (art.53 CPC), precum şi limitele impuse de lege (art.52 CPC) pentru admiterea recuzărilor urmează să contracareze abuzurile justiţiabililor şi creeze un echilibru necesar pentru înfăptuirea efectivă a justiţiei

Zugravu Maria

Data: 2018-08-20

Bună ziua, D-na Elena ,recuzarea judecătorului se face doar în anumite cazuri și necesită tot timp. Abţinerea şi recuzarea sunt reglementate pentru a vă proteja în acele cazuri în care se presupune că judecătorul nu ar fi obiectiv. Cazurile de recuzare, fiind prevăzute de art. 27 din Codul de procedură civilă. Astfel, puteţi solicita recuzarea unui judecător atunci când deţineţi informaţii că acesta, soţul său, ascendenţii sau descendenţii acestuia au un interes în judecarea pricinii sau când acesta este soţ, rudă sau afin, până la al patrulea grad inclusiv cu vreuna dintre părţi, sau cu avocatul sau mandatarul unei părţi, ori este căsătorit cu fratele sau sora soţului uneia dintre aceste persoane. De asemenea, puteţi formula cerere de recuzare a unui judecător, în situaţia în care soţul în viaţă şi nedespărţit este rudă sau afin a uneia dintre părţi până la al patrulea grad inclusiv, sau dacă, fiind încetat din viaţă ori despărţit, au rămas copii. Separat de situaţiile expuse, judecătorul poate fi recuzat dacă şi-a spus părerea cu privire la pricina ce se judecă. Cererea de recuzare se soluţionează de instanţa respectivă sau de instanţa ierarhic superioară, adică tot piedeți din timp. Deja este mai relevant să așteptați următoarea ședință,dar să vă asigurați ca toți să fie prezenți. Succes!