Liceu Școală

De ce unor copii li sa permis trecerea din o clasă în alta tot în același liceu în timp ce altor copii nu li se permite așa ceva din motiv că nu mai sunt locuri?în clasă au rămas doar 14 copii la moment și dacă se va desființa clasă atunci se vor găsi locuri.ceva nu se leagă.de ce un copil are dreptul dar altul nu?și în baza cărei legi sau ordin se face așa ceva? Mersi.

  • Nume: Anonim
  • Data: 2019-12-04
  • 1

RĂSPUNSURILE PARAJURIȘTILOR (1)

MĂRCUȚĂ Lilia

Data: 2020-02-18

Bună ziua.Deoarece Dvs nu ați specificat la ce tip de învățământ este copilul Dvs Vă transmit un răspuns mai amplu.Deci reeșind din O R D I N Nr. 718 din 24 iulie 2012 a fost aprobat Regulamentul privind evaluarea rezultatelor învăţării, promovarea,absolvirea şi transferul elevilor în învăţămîntul primar, gimnazial şi liceal . Conform acestui regulament: -Transferul elevilor claselor I-XI se efectuează în perioada intersemestrială sau a vacanţei de vară. -Transferul elevilor în timpul anului şcolar se poate efectua, în mod excepţional, în următoarele situaţii: a) la schimbarea domiciliului părinţilor; b) în cazul unei recomandări medicale acordate pe baza unui diagnostic definitiv stabilit; c) la/de la învăţămîntul de artă sau sportiv; d) din clasele bilingve la celelalte profiluri. -Elevii din clasele absolvente a IX-a şi a XII-a pot fi transferaţi numai după primul semestru, numai la acelaşi profil, în perioada vacanţei. După 15 ianuarie orice transfer în clasele absolvente este interzis. Excepţiile de la această prevedere se aprobă de către Ministerul Educaţiei. -În învăţămîntul primar şi în învăţămîntul gimnazial elevii se pot transfera, după cum urmează: - în aceeaşi unitate de învăţămînt, de la o clasă la alta; - de la o instituţie de învăţămînt preuniversitar la alta, în limita efectivelor de 25-30 de elevi la clasă. -Elevii din învăţămîntul liceal se pot transfera, păstrînd forma de învăţămînt, astfel: - în aceeaşi unitate de învăţămînt preuniversitar, de la o clasă la alta la acelaşi profil; - de la un profil la altul (numai în clasa a X-a şi după semestrul I al clasei a XI-a), după promovare examenelor de diferenţă, în limita efectivelor de 30 de elevi la clasă; - de la un liceu la altul, respectînd profilul; - de la un liceu la altul, schimbînd profilul (numai în clasa a X-a şi dupăsemestrul I al clasei a XI-a), după promovarea examenelor de diferenţă, în limita efectivelor de 30 de elevi la clasă, în baza criteriilor prevăzute în prezentul regulament şi în regulamentul intern al instituţiei de învăţămînt la care se solicită transferul;