Judecata

Bina ziua,in caz ca sunt chemat la judecata pentru rezilierea un contract,si nu ma prezint,se poate lua o decizie fara mine? in a cui folos?

  • Nume: Anonim
  • Data: 2018-09-05
  • 1

RĂSPUNSURILE PARAJURIȘTILOR (1)

CHIRNICNII Viorica

Data: 2018-09-18

Buna ziua. Participanții la proces, care nu se pot prezenta la şedinţă la ora şi data indicată în citaţie, trebuie să anunţe instanţa despre motivele neprezentării prin depunerea unei cereri la care vor fi anexate şi probele care dovedesc motivul neprezentării. Astfel, aceştia pot solicita amânarea procesului dacă au motive întemeiate pentru neprezentare sau pot solicita examinarea pricinii în lipsa lor. Dacă pârâtul, înştiinţat legal despre locul, data şi ora şedinţei de judecată, nu s-a prezentat la judecată şi nu a comunicat instanţei motivul neprezentării sau dacă motivele sunt considerate de instanţă ca fiind neîntemeiate, instanţa o examinează în lipsa acestuia.