in privinta invatamintului

Buna ziua,asa o intrebare,profesorul are dreptul de a retine elevul dupa sunetul la recriatie,argumentand aceasta prin asa cuvinte>Sunetul e pentru profesori!

  • Nume: Alexei
  • Data: 2020-11-23
  • 1

RĂSPUNSURILE PARAJURIȘTILOR (1)

Cojocari Igor

Data: 2021-10-30

Bună ziua! Elevul are următoarele drepturi, garantate de Legislaţia Republicii Moldova: - Dreptul de a cere să i se facă cunoştinţă cu drepturile şi responsabilităţile sale; - Dreptul la informaţie şi la libera exprimare a opiniei; - Dreptul de a se adresa profesorilor pentru ajutor metodic şi didactic în realizarea obiectivelor Curriculum-ului; - Dreptul de a beneficia de serviciile bibliotecii, laboratoarelor, inventarul sălilor de sport din instituţia de învăţământ; - Dreptul de a iniţia şi participa la activităţi cu caracter cognitiv-distractiv; - Dreptul la afirmarea propriului potenţial şi a competenţelor la disciplinele şcolare; - Dreptul de a se adresa pentru a primi ajutor material în cazul situaţiilor excepţionale; - Dreptul de a i se acorda asistenţă medicală elimentară gratuită şi de a cere respectarea normelor sanitare şi de igienă; - Dreptul de a apela la consultaţiile psihologului; - Dreptul de a fi apreciat obiectiv pentru cunoştinţele şi capacităţile demonstrate; - Dreptul de a lua parte la luarea deciziilor de importanţă majoră; - Dreptul de a alege şi a fi ales în organel de autoconducere ale clasei şi ale instituţiei. Elevul are următoarele responsabilităţi: - să fie onest, să execute ordinele administraţiei, Regulamentul Intern şi hotărârile organelor de conducere; - să nu întârzie şi să nu lipsească nemotivat de la ore (toate absenţele trebuie documentate dirigintelui de clasă); - să respecte natura şi să participe în activităţile cu caracter ecologic; - să nu folosească, să nu transmită altor persoane băuturi alcoolice, tutun, substanţe narcotice, toxice şi explozibile; - să nu folosească metode de presiune fizica sau psihică asupra membrilor colectivului clasei sau instituţiei; - să nu organizeze sau să nu participe în activităţi care sunt o încălcare a Regulamentului; - să demonstreze respect faţă de profesori, personalul tehnic şi colegi; - să demonstreze un exterior demn şi să respecte regulile de conduită şi securitate generală: - să respecte igiena sanitară şi să aibă atitudine grijulie faţă de sănătatea sa; - să participe în munca de ordin social şi autoservire; - să reprezinte cu demnitatea instituţia de învăţământ şi să contribuie la creşterea prestijiului ei; - să deconecteze celularele sau alte obiecte ce distrag atenţia în timpul orelor; - să se pregătească sistematic de ore în măsura posibilităţilor intelectuale şi fizice; - să menţină şi să contribuie la păstrarea mobilierului, inventarului şi curăţeniei în sălile de clasă, în locurile publice din şcoală şi pe teritoriul din preajma instituţiei. Dacă Dumneavoastră considerați că vă se încalcă un drept, înaintați o plîngere către directorul instituției de învățămînt.