În certificatul cu privire la componenţa familiei reiese ca are tata ???

Buna ziua!!! Ajutati-ma va rog, cum putem proceda în acest caz ??? Nepotelul meu este student la colegiu, anul II ,tatal lui adica fratele meu a decedat, adica nepotelul si-a pierdut întreţinătorul. Mama lui, adica cumnata s-a recasatorit. Sotul ei fiind divorţat de prima sotie, achita copilului său plata pentru intreţinerea copilului. Întrebarea este: Are dreptul nepotelul de scutire de plata (integrală sau parţială) a contractului pentru studii ???

  • Nume: Anonim
  • Data: 2018-07-24
  • 2

RĂSPUNSURILE PARAJURIȘTILOR (2)

CHIRNICNII Viorica

Data: 2018-07-31

Buna ziua. Hotarirea Nr. 125 din 15.02.2001 cu privire la scutirea de plata taxei de studii a studenţilor şi elevilor instituţiilor de învăţămînt superior şi mediu de specialitate de stat înmatriculaţi pe bază de contract prevede : Scutirea de plata taxei de studii a studenţilor şi elevilor înmatriculaţi pe bază de contract în instituţiile de învăţămînt superior şi mediu de specialitate de stat din Republica Moldova (în continuare - scutirea de plata taxei de studii) se efectuează prin ordinul rectorului (directorului) instituţiei de învăţămînt superior şi mediu de specialitate de stat, în baza deciziei Consiliului de administrare, coordonată cu ministerul de resort. Scutirea de plata taxei de studii se efectuează, de regulă, în primele 15 zile de la începutul fiecărui semestru (începînd cu anul doi de învăţămînt) la profilul, specialitatea, forma de studii respectivă, în locurile disponibile cu finanţare de la bugetul de stat (în limita alocaţiilor bugetare), ţinînd cont de respectarea următoarelor condiţii: - media notelor obţinute la sesiunea ordinară din semestrul de studii precedent nu este mai mică decît 8,5 (opt întreg şi cinci zecimi) puncte la profilurile socio-umane şi economice şi nu mai mică decît 8 (opt) puncte la celelalte profiluri; - venitul mediu lunar la un membru al familiei pe şase luni premergătoare lunii încheierii semestrului de studii să nu depăşească zece salarii minime. - Ca excepţie scutirea de plata taxei de studii se efectuează şi pentru persoanele cu media notelor obţinute la sesiunea ordinară din semestrul de studii precedent nu mai mică decît 8 (opt) puncte la profilurile socio-umane şi economice şi nu mai mică decît 7 (şapte) puncte la celelalte profiluri, în următoarele cazuri: - şi-au pierdut întreţinătorul (părinţii, tutorele); - sînt persoane cu disabilităţi care îşi fac studiile la învăţămîntul cu frecvenţă redusă; - îşi fac studiile la învăţămîntul cu frecvenţă redusă cu profil pedagogic şi activează în instituţiile de învăţămînt preuniversitar; b1) îşi fac studiile la învăţămîntul cu frecvenţă redusă şi activează ca instructori, maiştri instruire de producţie şi/sau profesori de discipline de profil în instituţiile de învăţămînt secundar profesional. - venitul mediu lunar real la un membru al familiei nu depăşeşte cinci salarii minime. Daca va regasiti in categoriile de mai sus prezentati Consiliului de administrare al instituţiei respective de învăţămînt cererea privind scutirea de plata taxei de studii, la care se anexati: a) copia foii matricole ce confirmă rezultatele sesiunii de examene şi colocvii din semestrul de studii precedent; b) certificatul privind componenţa familiei; c) certificatul privind venitul mediu lunar al unui membru al familiei pe şase luni premergătoare lunii încheierii semestrului de studii respectiv; d) avizul decanului facultăţii (şefului secţiei) respective. Persoanele eliberate de plata taxei de studii nu pot beneficia de burse de studii.

CHIRNICNII Viorica

Data: 2018-07-31

Buna ziua. Hotarirea Nr. 125 din 15.02.2001 cu privire la scutirea de plata taxei de studii a studenţilor şi elevilor instituţiilor de învăţămînt superior şi mediu de specialitate de stat înmatriculaţi pe bază de contract prevede : Scutirea de plata taxei de studii a studenţilor şi elevilor înmatriculaţi pe bază de contract în instituţiile de învăţămînt superior şi mediu de specialitate de stat din Republica Moldova (în continuare - scutirea de plata taxei de studii) se efectuează prin ordinul rectorului (directorului) instituţiei de învăţămînt superior şi mediu de specialitate de stat, în baza deciziei Consiliului de administrare, coordonată cu ministerul de resort. Scutirea de plata taxei de studii se efectuează, de regulă, în primele 15 zile de la începutul fiecărui semestru (începînd cu anul doi de învăţămînt) la profilul, specialitatea, forma de studii respectivă, în locurile disponibile cu finanţare de la bugetul de stat (în limita alocaţiilor bugetare), ţinînd cont de respectarea următoarelor condiţii: - media notelor obţinute la sesiunea ordinară din semestrul de studii precedent nu este mai mică decît 8,5 (opt întreg şi cinci zecimi) puncte la profilurile socio-umane şi economice şi nu mai mică decît 8 (opt) puncte la celelalte profiluri; - venitul mediu lunar la un membru al familiei pe şase luni premergătoare lunii încheierii semestrului de studii să nu depăşească zece salarii minime. - Ca excepţie scutirea de plata taxei de studii se efectuează şi pentru persoanele cu media notelor obţinute la sesiunea ordinară din semestrul de studii precedent nu mai mică decît 8 (opt) puncte la profilurile socio-umane şi economice şi nu mai mică decît 7 (şapte) puncte la celelalte profiluri, în următoarele cazuri: - şi-au pierdut întreţinătorul (părinţii, tutorele); - sînt persoane cu disabilităţi care îşi fac studiile la învăţămîntul cu frecvenţă redusă; - îşi fac studiile la învăţămîntul cu frecvenţă redusă cu profil pedagogic şi activează în instituţiile de învăţămînt preuniversitar; b1) îşi fac studiile la învăţămîntul cu frecvenţă redusă şi activează ca instructori, maiştri instruire de producţie şi/sau profesori de discipline de profil în instituţiile de învăţămînt secundar profesional. - venitul mediu lunar real la un membru al familiei nu depăşeşte cinci salarii minime. Daca va regasiti in categoriile de mai sus prezentati Consiliului de administrare al instituţiei respective de învăţămînt cererea privind scutirea de plata taxei de studii, la care se anexati: a) copia foii matricole ce confirmă rezultatele sesiunii de examene şi colocvii din semestrul de studii precedent; b) certificatul privind componenţa familiei; c) certificatul privind venitul mediu lunar al unui membru al familiei pe şase luni premergătoare lunii încheierii semestrului de studii respectiv; d) avizul decanului facultăţii (şefului secţiei) respective. Persoanele eliberate de plata taxei de studii nu pot beneficia de burse de studii.