buletinul provizoriu

Buna siara am asa o intrebare vreau sa ma lepad de codul personal dupa ce ma lepad si primesc buletinul provizoriu ma mai pot angaja la vre-un lucru in tara?

  • Nume: Rotaru Claudia
  • Data: 2019-12-15
  • 2

RĂSPUNSURILE PARAJURIȘTILOR (2)

Baciu Nadejda

Data: 2019-12-17

Sigur ca este posibil si cartea de identitate provizorie este act de identitate. Bineinteles daca gasesti o sluba si esti angajat.

CHIRNICNII Viorica

Data: 2019-12-18

Buna ziua. În primul rând țin să accentuez că IDNP-ul (abreviere a sintagmei în limba engleză "Identification Number of Person") rămîne neschimbat în decursul întregii perioade de existenţă a datelor, fiind inclus în toate documentele persoanei fizice în cauză. Prezența codului numeric personal reprezintă o cerință pentru perfectarea actelor în RM inclusiv a certificatului de nastere (conform Art. 29 a Legii Nr. 100 privind actele de stare civila). Respectiv nici un angajator nu va putea perfecta Contractul Individual de Munca si nu puteti activa în câmpul de muncă fără a avea un astfel de act care constituie documentul de bază privind activitatea de muncă a salariaţilor pe teritoriul Republicii Moldova. IDNP-ul este indicat și în diverse caracteristici ale Registrului populației cum ar fi: 1. Registrul sănătății - va asigura monitorizarea stării de sănătate a persoanei fizice şi evidenţa actelor cu caracter medical eliberate. 2. Registrul contribuabililor 3. Registrul învățământului 4. Registrele sociale- reprezintă totalitatea registrelor care reflectă activitatea Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale. În aceste registre se va concentra informaţia completă referitor la ocupaţia persoanei, locul de lucru, defalcările obligatorii şi benevole în fondul social şi în alte fonduri; datele cu privire la calcularea şi achitarea pensiilor şi altor indemnizaţii, evidenţa şomerilor, toate categoriile de persoane beneficiare de înlesniri etc. Utilizarea identificatorului unic al persoanei fizice (IDNP) în toate registrele menţionate şi prezentarea uniformă a datelor personale oferă posibilitatea de a obţine, în caz de necesitate, datele integrate referitoare la orice persoană fizică sau datele statistice generalizate în orice profil al informaţiei de importanţă socială. Totodată, existenţa unor baze de date separate asigură protecţia informaţiilor contra accesului nesancţionat şi garantează respectarea drepturilor omului. (http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&id=296142 ) În concluzie trebuie să înțelegeți că IDNP-ul a devenit o necesitate în societatea contemporană pentru monitorizarea informației despre populației precum și asigurarea veridicității informației. Respectiv refuzul Dvs de a deține IDNP duce nu doar la imposibilitatea perfectării anumitor acte de identitate, dar și la imposibilitatea de a beneficia de anumite prestațiile sociale.