Buletin

Au dreptul agenții de pază să ceară ca garanție buletinul cu reținere a acestuia?

  • Nume: Anonim
  • Data: 2020-02-20
  • 1

RĂSPUNSURILE PARAJURIȘTILOR (1)

Baciu Nadejda

Data: 2020-03-19

Actul de identitate al unei persoane fizice nu poate fi reţinut în afara cazurilor prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă. Este interzisă darea, primirea sau solicitarea actului de identitate drept garanţie pentru prestarea unor servicii, pentru încredinţarea unor bunuri şi valori, pentru plata datoriilor sau în alte scopuri, de către persoanele neautorizate”. Din punct de vedere legal, doar în anumite situaţii se poate reţine actul de identitate, prevăzute în mod expres în OUG nr. 97/2005: până la eliberarea unui nou act de identitate, dacă au intervenit modificări ale datelor privind numele de familie şi prenumele, data de naştere, statutul civil şi cetăţenia română dacă o persoană este reţinută, arestată preventiv sau execută pedeapsa închisorii.