asi dori sa stiu

La un apartament eram doua persoane proprietari cu cite o cota fiecare, si evident cu viza de resedinsa la adresa data, persoana cealalta mea vindut cota ei dupa ce finalizam doate actele ea este scoasa automat de la evedenta inclusiv si viza de resedinsa??, sau trebuie sa ma duc eu la sectia de pasapoarte ca so scot? Mersi mult.

  • Nume: Lilian
  • Data: 2018-09-18
  • 1

RĂSPUNSURILE PARAJURIȘTILOR (1)

CHIRNICNII Viorica

Data: 2018-09-20

Buna ziua. La schimbarea domiciliului dintr-o localitate în alta persoana va depune o cerere de înregistrare la organele competente (administraţia publică locală, SEDP (serviciu evidenta si documentare a populatiei)) fără a fi necesară radierea din registru de evidenţă. Aceasta va economisi solicitantului din timpul său. În cazul în care în actul de identitate vor fi prezente mai multe ştampile cu viza de domiciliu, valabilă va fi considerată ultima. În cazul adresării persoanei fizice, proprietar asupra imobilului obţinut prin moştenire, donaţie, contractul de vânzare-cumpărare, persoanele anterior înregistrate în acest imobil se radiază de evidenţă în mod automat cu achitarea plăţii pentru serviciul prestat, la cererea proprietarului.